Hieronder staat een aantal berichten over het wel en wee van het Sint Martinus Gilde. Hebt u naar aanleiding hiervan een opmerking of wilt u zelf een berichtje op de website zetten, dan kunt u daarvoor een email aan de deken-schrijver sturen.
Je kunt een foto downloaden en opslaan door met de rechtermuisknop op de foto te klikken, en vervolgens met links te klikken op "Afbeelding opslaan als ..."

Geplaatst 17-02-2018

Zondag 11 maart 2018 vindt er een uitwisseling plaats van onze schutters
met de schutters van het Sint Sebastiaan gilde van Borkel en Schaft.
Zondag middag 25 maart 2018 is er een contactmiddag in de gildekamer aan de Mgr. Smetsstraat
Zondag 8 april 2018vindt er een uitwisseling plaats van onze schutters met de schutters van het Sint Anna gilde van Westerhoven

Voor meer informatie zie Convocaties .....

Geplaatst 29-01-2018
Cultuurpenning en vrijwilligers penning

Op 26 januari heeft burgemeester Ederveen in bijzijn van de wethouders Wijnen en Tindemans de cultuurpenning toegekend aan De Hr Ben van Velthoven voor zijn jarenlange verdiensten en het instant houden van de cultuur historische waarde van het Sint Martinusgilde van Dommelen.

Ook werd op die dag de vrijwilligers penning uitgereikt aan Harrie en Tillie Wijnen, Arnoud en Wilma van Herk, Jac van Herk, Mariette Mikkers Dit voor het vele werk dat zij in de loop der jaren hebben gedaan voor het Gilde.


Meer foto's .........

Geplaatst 12-01-2018
Op 12 januari 2018 zijn de volgende documenten op de website geplaatst:
Onder convocaties: Agenda voor de jaarvergadering 26 januari 2018
Onder programma 2018: Het Jaarprogramma Gilde 2018 en Het Schiet en Repetitierooster 2018 tot aan de vakantie.

De notulen van de Algemene Leden Vergadering 2017 zijn reeds op 20-01-2017 onder convocaties geplaatst.

Geplaatst 04-10-2017
De 73e provinciale herdenking op 13 september ll. van de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders.

De 73e provinciale herdenking op 13 september ll. van de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders, was wederom stijlvol en indrukwekkend.
Dit is mede te danken aan de aanwezigheid en enthousiaste medewerking van de gilden.
Het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden heeft de aanwezigheid en medewerking van uw gilde ten zeerste op prijs gesteld en hoopt ook het volgend jaar weer op de aanwezigheid van een groot aantal gilden te mogen rekenen.
Zoals bekend nodigen wij ieder jaar, naast de vaste gilden behorende tot de de kring Kempenland, gilden van een andere gildekring in Brabant uit.

Bij deze brengen wij onze dank over aan alle betrokkenen van het gilde. Het feit dat ook nu nog, zoveel jaren na de bevrijding, gerekend kan worden op de inzet en belangstelling van zo velen is hartverwarmend en overtuigt ons van de noodzaak om te blijven herdenken.

Hierboven een tweetal foto's. Op onze website www.brabantsgesneuvelden.nl wordt binnenkort een groot aantal foto's van de herdenking opgenomen alsmede de toespraken en de bijdragen van de leerlingen van basisschool De Meent, voor zover ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden.

Geplaatst 07-09-2017
MariŽtte Mikkers de eerste vrouwelijke koning van het gilde

Op het schietterrein van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament aan de Mgr. Smetsstraat in Dommelen vond onlangs een heel bijzondere gebeurtenis plaats. Daar werd MariŽtte Mikkers de eerste vrouwelijke koning van het gilde.

Het Sint Martinusgilde hield onlangs haar jaarlijkse teerdag. Belangrijk onderdeel van zo'n dag is het koningschieten. De koning is het gildelid dat bij het koningschieten het laatste stuk van de koningsvogel uit de schutsboom heeft geschoten, dit kan iedereen die lid is van het gilde zijn/worden. De koning is de belangrijkste vertegenwoordiger van zijn gilde.
Zij of hij heeft de eer het koningszilver te dragen.

Wat gebeurde er nu dat zo bijzonder was bij het koningschieten van het Martinusgilde. Al sinds de oprichting van het gilde op 20 februari 1623 konden alleen mannen koning worden. Hopman Ben van Velthoven zegt daarover dat het gilde haar statuten op 6 juni van dit jaar zo heeft gewijzigd waardoor het voor vrouwen van het gilde ook mogelijk werd om mee te dingen naar het koningschap. En dus werd er op die bewuste zaterdag in juni niet alleen door mannen maar ook door de vrouwen geprobeerd de koningsvogel naar beneden te schieten.
En wat gebeurde er? Na 394 jaar was MariŽtte Mikkers de eerste vrouw die na het 83ste schot het restant van de vogel naar beneden zag vallen en daarmee voor de komende drie jaar tot koning werd uitgeroepen. MariŽtte Mikkers is er ontzettend trots op dat zij als eerste vrouw van haar gilde zich koning mag noemen. "Ik heb hier aan meegedaan", zegt ze, "omdat de statuten zijn gewijzigd zodat ook vrouwen konden meestrijden. Mijn in 2014 overleden man, Hans Mikkers, was in 1978 en 1981 ook koning. Het zit wellicht een beetje in de familie", zegt MariŽtte, "want ook mijn vader is in 2002 koning geworden."

MariŽtte is al sinds 1969 lid van het Martinusgilde. Ze draagt daar zorg voor het archief, een tentoonstelling op de diverse gildedagen en de kantine


Geplaatst 05-06-2017
Gilde Manifestatie 5 juni 2017    Foto's en filmpje: Carel van Bommel
Het Sint Martinusgilde uit Dommelen is, op 5 juni 2017, vertegenwoordigd op de 75ste kringgilde dag in het Evoluon te Eindhoven

Geplaatst 01-06-2017
Fietstocht op 28 mei 2017    Foto's: Jac v HerkHierboven enkele fotoís van na de fietstocht van 28 Mei 2017. Helaas heb ik van de tocht zelf geen fotoís kunnen maken. De tocht die we gemaakt hebben ging naar de jeugdgildedag in Budel, en is onder zeer goede weersomstandigheden verlopen. Het ging er gezellig aan toe, en in Budel aangekomen hebben we onder het genot van een welverdiend drankje belangstellend gekeken naar de verrichtingen van de diverse deelnemers. Na terugkomst op ons gildeterrein hebben we genoten van een goed verzorgde BBQ, waarna we na afloop allen voldaan en nog nagenietend van de mooie dag huiswaarts zijn gegaan. Groeten Jac v Herk.

Geplaatst 12-04-2017
Uitwisseling met het St Annagilde uit Westerhoven op zondag 9 april 2017    Foto's: Jac v Herk
Op 9 april 2017 was er een uitwisseling met het St Annagilde uit Westerhoven. Het was weer een gezellige bijeenkomst op ons gildeterrein Het Rondvenneke. Er werd traditioneel op een houten vogel geschoten. Ca 20 schutters namen deel aan het schieten.
De uitslag was:
Een vleugel en staart gingen naar het St Annagilde, naar Huub Smolders en Peter v Gerwen.
De kop ging naar Arnoud v Herk.
De tweede vleugel, en de rest van de vogel gingen naar Jan v Brakel.
Omdat Jan de vogel schoot ging de wisselbeker weer naar het St Martinusgilde

Geplaatst 30-03-2017
Extra ledenvergadering op 13 en 28 maart 2017

Zoals aangekondigd in de algemene ledenvergadering van 20 januari 2017, was er op 13 maart 2017 een extra ledenvergadering. Buiten de presentatie van de jaarcijfers van 2016, was het meest belangrijke punt op de vergadering: het gelijkstellen van man en vrouw binnen het Sint Martinus Gilde in alle functies. Ondanks het feit dat ons gilde al verder is dan menig ander gilde, was er geen mogelijkheid voor vrouwen om toe te treden tot de overheid of om het koningschap te verwerven.


Om dit te realiseren, moesten de statuten worden aangepast. En om statutaire wijzigingen door te voeren, zijn er voorwaarden.
Een ervan is dat 2/3 van het aantal leden zijn stem uit moest brengen (dit komt neer op zo'n 40 stemmen). Ondanks de goede opkomst van ruim 25 leden, was dit niet genoeg om het besluit in een keer te kunnen nemen.
Met in inachtneming van een tussenperiode van minimaal 14 dagen, was er op 28 maart 2017 een tweede extra ledenvergadering.

Op deze ledenvergadering zouden alleen de aanwezigen wel het besluit tot wijziging kunnen nemen. Voorwaarde was wel dat 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen voor moest zijn.
Met 24 stemgerechtigden, (21 voor, 1 tegen en 2 onthoudingen) werd het voorstel aangenomen. Daarom is vanaf 28 maart 2017 de vrouw binnen het gilde in Dommelen volledig gelijkwaardig aan de man binnen het gilde.

Tradities zijn er zeker om in ere te houden, maar er mag nimmer een beroep op tradities gedaan worden om handelingen te rechtvaardigen die indruisen tegen de menselijke waardigheid of die een inbreuk vormen op de internationaal erkende mensenrechten.
Er geldt in Nederland sinds 1 maart 1980 een wet voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ruim 37 jaar later is dit ook binnen ons gilde geregeld, waarvan akte.


Traditioneel openen we het nieuwe schietseizoen van ons gilde met de schietwedstrijd voor al onze leden. In 2015 was dit op zaterdag 29 augustus. De prijzen van de schietcompetitie werden uitgereikt, alsmede het door Marc van Otten beschikbaar gestelde wisselschild.
Als bijzonderheid was er op deze middag ook de onthulling van de namen, die aan het toegangspad en het parkeerterrein op Ďt Rond Venneke werden gegeven. Het was een emotioneel, maar ook zeer mooi gebeuren, ter nagedachtenis aan Pau van den Eijnden en Hans Mikkers.


Op zondag 18 oktober 2015 vond de jaarlijkse uitwisseling tussen de schutters van het St. Sebastiaangilde uit Borkel en de schutters van ons gilde weer plaats. De ontmoeting was dit jaar op ons eigen schietterrein. Ook niet-schutters waren van harte welkom. Het was een gezellig treffen dat weer aangeeft dat de onderlinge band tussen de beide gilden heel goed is.
We hopen deze uitwisselingen dan ook in lengte van jaren te kunnen blijven doen.Op vrijdag 16 oktober 2015 was er een gezellige contactavond in ons eigen ďhomeĒ op het schietterrein aan de Mgr. Smetsstraat te Dommelen. Om het onderlinge contact met onze leden zoveel mogelijk te bevorderen was er de mogelijkheid om weer eens gewoon ouderwets te kaarten en te buurten met elkaar.
Ook werden de spellen Rummikub en Memory gespeeld. Het was een zeer gezellig samenzijn.


Ontvangen per email 15-07-2015

Doorgeven van adreswijzigingen m.b.t. "De Gildetrom"

Op verzoek van de Federatie secretaris stuur ik u allen hierbij procedure toe voor het doorgeven van adreswijzigingen m.b.t. "De Gildetrom". Wilt u dit doorgeven aan de ontvangers van het blad.

Teneinde ervoor te zorgen dat alle adreswijzigingen m.b.t. de Gildetrom niet via de gildetromsecretaris verlopen maar rechtstreeks naar het adres worden gestuurd waar ook de wijzigingen worden behandeld vragen wij u om in de toekomst deze wijzigingen te mailen naar : abonnementen@degildetrom.nl

Die secretariaten die schriftelijk de wijzigingen willen doorgeven kunnen dit doen naar :
Abonnementenadministratie De Gildetrom
Noordhoekring 196
5038 GG, Tilburg

tel 0651398809

Met vriendelijke gildegroet,
Gerard Gorselink
1e Secretaris Kring Kempenland


Geplaatst 10-10-2014

Necrologie Regerend deken Hans Mikkers

Na bijna een jaar van ziek zijn is op 30 september, de regerend deken van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen HANS MIKKERS overleden.
Hans was lid van het gilde vanaf 1972 en vervulde daarin diverse functies. Hij was o.a. twee keer koning van het gilde. Naast vendelier en geweerschutter maakte Hans ook deel uit van de overheid Vanaf 1998 tot op heden als regerend deken. Ook verzorgde hij mede de jeugdkampen die het gilde destijds organiseerde.
Als gildebroeder en als regerend deken heeft hij een enorme betekenis gehad voor het Dommelse gilde. Dank zij zijn enorme netwerk in het bedrijfsleven kon hij zaken realiseren die anders onhaalbaar zouden zijn.
Hij had altijd ergens ideeŽn voor en dank zij zijn inzet, en uiteraard met hulp van de overige gildeleden, zijn al zijn wensen die hij voor het gilde had verwezenlijkt. Zo heeft het gilde onlangs nieuwe uniformen kunnen aanschaffen, is er een nieuw gildegebouw op het schietterrein gezet, en zijn laatste wens, een nieuw hoofdvaandel is ook nog gerealiseerd. Helaas heeft hij niet meer kunnen meemaken dit met de Martinusviering zou worden ingezegend.
Tijdens de Sint Martinusviering in 2013 ontving hij uit handen van burgemeester Ederveen van Valkenswaard voor al zijn verdiensten voor het gilde nog de Koninklijke onderscheiding Lid van Oranje Nassau en hij droeg de gouden medaille van de Kring Kempenland. Op 8 oktober heeft het gilde tijdens een plechtige eucharistieviering met gilde-eer afscheid van hem genomen waarna de crematie plaats vond in Crematorium Rijtackers te Eindhoven.


Geplaatst 21-6-2014

Theo van den Heuvel lost het koningschot.

Op zaterdag 21 juni 2014 werd er weer geschoten.
Op het spel stond de koningstitel voor de komende 3 jaren.
Het was Theo van den Heuvel die met deze eer ging strijken.

Op de teerbijeenkomst later op de dag werd een aantal jubilarissen gehuldigd wegens hun jarenlange lidmaatschap van het Gilde.
Ook werd voor het eerst het nieuwe vaandel getoond.

Geplaatst 21-6-2014

Nevenstaand Vers
Vers van Liesbeth Wolffs!.

is geschreven door Liesbeth Wolffs..

Als u naar aanleiding hiervan iets in het gastenboek wilt zetten,
klik dan hierop.

Een emailtje naar Liesbeth kan natuurlijk ook,
klik daarvoor op:
Voor het 'Rond Venneke'

ťťn oogwenk lang
is in de verte een
ven vertekend wat
er niet is

dichterbij gelopen
is het er wel

helemaal in het midden
bleef wat water staan

roerdompselen
onverlet bestaan


Geplaatst 8-6-2014

Bazuinrepetitie op het schietterrein op 8 juni 2014.Tientallen jaren was Toon Meulendijks de muzikale leider van de bazuinblazers van het Sint Martinus Gilde. Enkele jaren geleden is Toon overleden en werd gezocht naar een nieuwe instructeur. In 2014 heeft de Overheid Yvonne Michels bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Meer informatie over Yvonne is te vinden op www.ym-music.nl


Geplaatst 6-8-2014

Kringgildedag 2014 Soerendonk.


Het Sint Martinusgilde uit Dommelen nam deel aan de Kringgildedag 2014 in Soerendonk. Daarbij werd een aantal mooie competitie resultaten behaald.
1ste prijs, voor de mooiste karakteristieke gildefoto.
3de prijs voor Alfonds van Dommelen bij het Vendelen, Klasse Vaandel, 50,5 punten.
1ste prijs voor Harrie Wijnen, Geweerschieten in de categorie Senioren,
Foto's gemaakt door Foto de Meus

Geplaatst 26-4-2014

Ons Gilde presenteert zich op 26 april 2014 op de vrijmarkt in Dommelen.Geplaatst 8-4-2014

Jaarlijkse uitwisseling met het St. Annagilde Westerhoven op zondag 6 apri 2014lBij de uitwisseling werd geschoten op een houten vogel, waarbij verschillende prijzen te verdienen waren, nl. een prijs voor de kop (Jan van Brakel Dommelen) de linkervleugel, (Ben van Velthoven Dommelen) de rechtervleugel (Wilma van Herk Dommelen) en de staart (Peter van Gerwen Westerhoven) De romp werd afgeschoten door Jack van Veldhoven (Westerhoven) die daarmee ook de St. Annabokaal won. Je ziet, de meeste onderdelen gingen naar Dommelen, maar de bokaal bleef ook deze keer weer in Westerhoven. Al bij al een gezellige bijeenkomst.


Geplaatst 18-1-2014

Algemene ledenvergadering in het Gildehuis 17 januari 2014 op het SchietterreinGeplaatst 12-1-2014

Gezellige nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2014 op het SchietterreinGeplaatst 9-1-2014

Het Sint Martinus Gilde present bij de nieuwjaarsontmoeting


Bron foto: Eindhovensdagblad 8-1-2014
Op dinsdag, 8 januari 2014 vond in het gemeentehuis de jaarlijkse nieuwjaarsborrel plaats. Van het Sint Martinus Gilde waren daarbij aanwezig, gekleed in Gilde Uniform, Regerend deken Hans Mikkers, Ere Hopman Wim Dekkers Hopman Ben Van Velthoven en Opper Deken Wim Jansen, allen lid van de overheid.
Het was een sfeervolle bijeenkomst, waarin burgemeester Ederveen een inspirerende toespraak hield. Voor de Gildeleden een goede gelegenheid om zich te laten zien en contacten met organisaties in de gemeente te onderhouden.


Geplaatst 19-11-2013

Koninklijke onderscheiding voor Hans Mikkers (Bron: Alles van Valkenswaard)

Hans Mikkers, lid van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament in Dommelen, nu ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zondag 17 november is een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer J.T.A.G (Hans) Mikkers. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onder andere voor zijn jarenlange inzet voor het Sint Martinusgilde uit Dommelen.
Hans Mikkers is sinds 1973 lid van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament in Dommelen. In deze tijd heeft hij zich op verschillende manieren voor het gilde verdienstelijk gemaakt. Zo was hij Koning en Koningsdeken, lid van de overheid en vanaf 1998 regerend deken waardoor hij belast is met de dagelijkse leiding van het gilde.


Ook voor andere verenigingen is de heer Mikkers actief. Zo zet hij zich in voor Handboogvereniging Semper Unitas in Dommelen, verricht hij hand- en spandiensten voor de Voetbalvereniging RKVV Dommelen en is hij lid van Carnavalsvereniging De Pintenwippers waarbij hij onder andere het jeugdcarnaval ondersteunt.
De Koninklijke onderscheiding is uitgereikt door burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen van Valkenswaard ter gelegenheid van de Sint Martinusviering.


Geplaatst 19-11-2013

Op de overheidsvergadering dd 28-100-2013 zijn voorlopig enkele datums geprikt:
De Algemene Ledenvergadering zal zijn op 17 januari 2014 en de teerdag valt in 2014 op 21 juni.
De nieuwjaarsreceptie gaan we houden op 12 januari en de Kringdag is op 1 juni.


Geplaatst 14-10-2013

Het Sint Willibrordusgilde te Waalre, heeft dit jaar drie jubilarissen.
Het zijn Piet Smolders, 60 jaar lid, Herman van Kruysdijk 40 jaar lid en Henk Hartjes 40 jaar overheidslid.
Daarom wordt u uitgenodigd voor de receptie, welke zal plaatsvinden op zaterdag 16 november 2013 van 17.00 tot 19.00 uur in de Wolderse Wever, Markt 16 te Waalre.

Correspondentie adres:
Willibrorduslaan 70
5581 GH Waalre

Geplaatst 9-06-2012

Na 28 jaar Hopman te zijn geweest geeft Wim Dekkers op 9 juni 2012 de staf over aan Ben van Velthoven.

Tijdens de bijzondere bijeenkomst werd Wim Dekkers gedechargeerd van zijn taken als Hopman, en werd Ben van Velthoven als Hopman geÔnstalleerd.
Als waardering voor de wijze waarop hij zijn taak geheel volgens de regels en op verantwoordelijke wijze heeft uitgevoerd, werd Wim Dekkers geÔnstalleerd als ere-hopman.
Bovendien ontving Wim het gouden schild van de Kring Kempenland, en een beeldje van een hoofdman.