SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN

CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
27 december 2013
info@sintmartinusgilde.nl
1.14

Aan alle gildebroeders en gildenzusters van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament, Dommelen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

U wordt hierbij uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van ons gilde welke gehouden wordt op vrijdag 17 januari 2014 om 20.00 uur in het gildehuis aan de Bergstraat 33 in Dommelen.

Agenda:
 1. Opening door de hopman
 2. Herdenking overleden leden
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 25 januari 2013
  Jaarverslag van de Deken-schrijver.
  (Klik hierop voor de notulen van alv dd 25-01-2013)
 4. Jaarverslag van de Deken-fiscaal
 5. Verslag van de kascontrole commissie
 6. Decharge Deken-fiscaal
 7. Begroting voor het boekjaar 2014
 8. Verkiezingen:
  1. overheid:
   Aftredend en herkiesbaar deken fiscaal Eric Jansen en deken thesaurier Harrie Wijnen
  2. schiet commissie:
   Aftredend en herkiesbaar Hans Mikkers
   Aftredend en niet herkiesbaar: Dré van Dommelen
  3. bazuin commissie:
   Aftredend en herkiesbaar Tilly Wijnen
  4. vendelcommissie:
   Aftredend en niet herkiesbaar: Dré van Dommelen

  Eventuele kandidaten voor vrijgekomen functies kunnen zich schriftelijk of mondeling melden bij de overheid tot aan de aanvang van de vergadering.

 9. Pauze
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting


INSTALLATIE NIEUW PASTORES TEAM VALKENSWAARD

Sinds een januari 2014 bestaat de nieuwe Rooms-Katholieke Parochie Heilige Willibrord. (Aalst Valkenswaard en Waalre)
Op zondag 19 januari 2014 zal tijdens een Plechtige Installatie viering in de Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard pastoor-deken Felie Spooren, het nieuwe pastores team bestaande uit kapelaan Issag Jesudass, pastor Ed Mutsaers en diaken Bas Leijtens en het nieuwe parochiebestuur worden geďnstalleerd.
De gilden zijn uitgenodigd om, zoals de traditie het wil, deze plechtige viering op te luisteren, hulp-bisschop Rob Mutsaers en pastoor-deken Felie Spooren de kerk binnen te geleiden de Eucharistie viering bij te wonen en na afloop hen gilde-eer te betuigen.
Het programma is als volgt:

09.30 uur samenkomst van ons gilde in ons gildehuis
10.10 uur Verzamelen Gilden bij Nicolaaskerk
10.25 uur In een stoet vanaf de pastorie de kerk in
10.30 uur Aanvang plechtige Installatieviering met Gildeneer
12.00 uur Aan einde plechtigheid vernieuwen eed van trouw
12.05 uur serenade door Harmonie(en)
12.20 uur Aanvang receptie in de kerk

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid