SINT MARTINUS GILDE

   VAN    HET    HEILIG    SACRAMENT    DOMMELEN

                           

                                CONVOCATIE

 

 

Secretariaat: Servatiusdal 19

              5551 CK  Dommelen

Telefoon:     040 2017767

Dommelen:    28-10-2011

E-mail:       sintmartinusgildedommelen@hotmail.com

Convoc.nr.:   11.11

 

 

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

 

TOON MEULENDIJKS OVERLEDEN

Heden ontvingen wij het bericht dat in de ochtend van 27 oktober Toon Meulendijks is overleden. Hoewel Toon geen lid was, is hij bij ons gilde meer dan 25 jaar muziekinstructeur geweest en was tot het laatste moment actief om onze leden de kunst van het bazuinblazen bij te brengen. Hij heeft in die periode een aantal van onze gildeleden opgeleid tot muzikant.

De uitvaartplechtigheid wordt op dinsdag 1 november om 13.30 uur gehouden in de Martinuskerk in Dommelen, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden. Wij vragen onze leden om met zoveel mogelijk mensen Toon de laatste eer te komen bewijzen in de afscheidsdienst te Dommelen.

 

SINT MAARTENSVUUR WAALRE

Op zaterdag 12 november a.s. is het Sint Martinusgilde Waalre weer aan de beurt voor de organisatie van het Sint Maartensvuur wat samen met ons gilde word gevierd. Om 16.30 uur verzamelen we ons in uniform bij ons gildehuis, waarna om 17.00 uur vertrokken wordt naar Waalre. Om 17.30 uur wordt het vriendschapsschild uitgewisseld, waarna om 17.40 een korte optocht vertrekt. De dienst in de kerk begint om 18.00 uur.

Na de dienst gaan we in optocht met de schoolkinderen en hun lampionnen naar de vuurplaats, waar chocomel zal worden geschonken en eierkoeken worden uitgedeeld.

 

SINT MARTINUSVIERING DOMMELEN

Onze eigen kerkelijke viering vindt plaats op zondag 13 november.

Het programma voor deze dag is als volgt:

 

09.00 uur: Bijeenkomst van onze leden in vol ornaat in het

gildehuis Bommel aan de Bergstraat 33 

09.27 uur: Afmars naar de kerk

09.30 uur: Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

 

Na de eucharistieviering wordt op het kerkplein de Eed van Trouw hernieuwd aan het Kerkelijk en wereldlijk gezag, waarna de vendelgroet zal worden gebracht.

Hierna volgt de afmars naar het gildehuis, waar koffie en broodjes zullen geserveerd.       

De overheid hoopt bij deze hoogtijdag voor ons gilde op een goede opkomst van onze leden, en wenst u allen een goede viering.

 

Met vriendelijke Gildengroet,

 

De Overheid.