SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN

KERSTCONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
14 december 2011
info@sintmartinusgilde.nl
13.11


Aan alle gildebroeders en gildenzusters,

KERSTMIS 2011


Nu we bijna weer op de grens van het oude en het nieuwe jaar zijn aangeland is een korte terugblik op het oude, en een vooruitzicht op het nieuwe jaar weer op zijn plaats.
Het voorbije jaar bracht het gilde eindelijk de schuilhut waarop we zolang hebben gewacht. Naast de nieuwe uniformen van vorig jaar is dit weer een behoorlijke investering. Het geeft wel aan dat we ondanks de crisis die nu heerst, onze toekomst toch met vertrouwen tegemoet zien, anders zouden we hier niet aan begonnen zijn.
Anderzijds heeft de overheid in de algemene ledenvergadering van 28 januari 2011 besloten de contributie per 1 januari 2012 te verhogen van 24 naar 28 euro per jaar. Dit is de eerste verhoging na de omzetting van de gulden naar de euro, dus na al die jaren een noodzakelijke aanpassing.
We vragen onze leden om deze wijziging zelf bij hun bank door te geven, ook wanneer u een automatische afschrijving heeft. We hopen met uw hulp en uw steun het komende jaar de nieuwe schuilhut in gebruik te kunnen gaan nemen en tot in lengte van jaren daarmee deze te kunnen gebruiken.

De eerste keer dat we elkaar weer gaan ontmoeten in het nieuwe jaar zal op de nieuwjaarsreceptie zijn van ons gilde.
Deze wordt gehouden op zondag 8 januari van af 11.00 uur tot 12.30 uur in de (oude) schuilhut op het schietterrein. In vertrouwen wenst de overheid van ons gilde u allen een Zalig Kerstfeest en een goed nieuw gildejaar in goede gezondheid voor u en uw familieleden.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.