SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN

KERSTCONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
14 december 2012
info@sintmartinusgilde.nl
14.11


Aan alle gildebroeders en gildenzusters,

KERSTMIS 2012


Nu het jaar weer bijna ten einde loopt is het gebruikelijk om er nog even bij stil te staan. Voor sommigen is er misschien wat veranderd en was het een goed jaar, anderen verloren hun dierbaren, of hun werk, en voor hen zullen de jaren nooit meer hetzelfde zijn. Ook het gilde is aan allerlei veranderingen van deze tijd onderhevig. Er is in het afgelopen jaar door diverse mensen in het gilde heel hard gewerkt. Het resultaat mag straks gezien worden. Ik doel hier natuurlijk op de nieuwe kantine welke we op 23 maart officieel hopen te openen. Omdat de kantine (nog) niet gebruiksklaar is, en de oude schuilhut niet meer gebruikt kan worden houden we de Nieuwjaarsbijeenkomst deze keer op zondag 6 januari in het Gildehuis aan de Bergstraat, vanaf 10.30 uur. Wanneer we met zín allen het komend jaar weer onze handen ineen slaan en doen wat we kunnen doen, ben ik ervan overtuig dat het weer een mooi jaar kan worden. Alleen kunnen we niets, samen kunnen we misschien niet alles maar wel heel veel. Dat hoort ook bij de geest van broederschap, samen ergens de schouders onder zetten, en ieder onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent ook op tijd uw contributie overmaken (in deze barre tijden kan ik het toch niet laten om u hierop te wijzen) want zoals u zult begrijpen is de kas na al die hoge uitgeven van de laatste jaren zo goed als leeg. Maar we hebben wel wat! Laten we daar zuinig op zijn.
Op 25 januari a.s. hopen we elkaar allemaal opnieuw te ontmoeten voor de Algemene Ledenvergadering van 2013. Hier kunt u zich laten zien en horen. In deze geest wenst het gilde u fijne feestdagen met een Zalig Kerstfeest, en een gezond en gelukkig nieuw jaar voor u en de uwen.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.