SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN

Secretariaat:

Telefoon:
Internet:
E-mail:
Dommelen
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
7 februari 2018 Nr: 348
Print deze pagina

Notulen jaarvergadering 2018

Beste leden van het Sint Martinus gilde Dommelen hierbij de notulen van de jaarvergadering 2018 gehouden op 26 januari 2018.

Aanwezig 20 leden en afgemeld: Henk Achten, Sjef Pluimen, Toon van Dommelen, Ria van de Eijnden, Liesbeth Wolfs, Henk en Zus van de Steen, Rina van Velthoven, Ria Smeijers.

 1. Opening door de hopman
  Ben opent de vergadering met christelijke groet hij merkt op dat er niet veel leden aanwezig zijn maar hoopt toch op een vruchtbare vergadering. Hij geeft het woord aan Theo.

 2. Herdenking overleden leden:
  Theo herdenkt de overleden leden en vraagt een moment van stilte voor Mevr Len Smits en de Hr Crist Hoeks.

 3. Notulen van de ALV 2017
  De notulen van de ALV 2017 worden goedgekeurd en ondertekend.

 4. Jaarverslag dekenschrijver
  Het jaarverslag dat ik heb gemaakt wordt door mij voorgelezen en na enkele opmerkingen goed bevonden.

 5. Jaarverslag dekenfiscaal
  Onze deken fiscaal Wim heeft er uitgebreid werk van gemaakt en hij weet een keurig rapport te overleggen en geeft hierover een goede uitleg.

 6. Kascommissie en decharge deken fiscaal
  De kascommissie, met als spreker Ine Hoevenaars, spreekt lof uit over de werkzaamheden van Wim. De boekhouding ziet er goed uit en vertrouwd uit. Zij verlenen Wim Decharge.

 7. Begroting boekjaar 2018
  Wim heeft een begroting gemaakt met een negatief resultaat. Dit komt voornamelijk omdat de subsidie behoorlijk is verminderd. Binnenkort is hier een gesprek over met de subsidie adviescommissie van de gemeente Valkenswaard.


 8. Verkiezing overheid
  Theo van de Heuvel en Wim Jansen zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld dus beide heren worden herkozen door handopsteken.

 9. Pauze
  Maar Theo wil de pauze overslaan, Hij lijkt haast te hebben ?????????? .

 10. Rondvraag
  Jan van Brakel: Hij ontdekt 2 foutjes in het jaarprogramma.
  Herdenking Brabants gesneuvelde is 12 september en niet 14 september. En 10 november het Sint Martinusvuur is in dommelen en niet in Waalre. Antw.
  Dit zal worden gecorrigeerd.

  Maar dan worden we onderbroken door de binnenkomst van de burgemeester Eederveen en de wethouders Tindemans en Wijnen.
  (En nu blijkt waarom Theo zon haast had bij punt 9)
  Nadat het gezelschap welkom is geheten door Theo Neemt onze burgervader het woord.
  Hij roept naar voren: Harry en Tillie Wijnen, Arnoud en Wilma van Herk, Sjak van Herk, Mariette Mikkers.
  Hij roemt deze personen voor hun geweldige inzet voor het gilde en voor het behoud van het cultureel erfgoed. De burgemeester is goed voorbereid en weet wat de diversen mensen allemaal doen voor het gilde. Daarna reikt hij hun alle de vrijwilligers penning van Valkenswaard uit. Daarna roep hij Ben van Velthoven naar voren. Ben is plusminus 25 jaar lid van de overheid en is vele jaren dekenschrijver geweest Op dit moment bekleed hij de functie van de hopman. Ook heeft Ben deze 2 functies veel jaren tegelijk verzorgt.
  Ben krijgt uit handen van de burgemeester de cultuur penning van de gemeente Valkenswaard. Na deze seremonie zijn er natuurlijk de felicitaties en een gezellig samenzijn. Als burgemeester en wethouders de wintertuin hebben verlaten gaan we verder met de rondvraag.

  Dennis van Herk: Het weekend Tours Frankrijk gaat dat door. Er komen nl berichten binnen dat dit uitstapje gecanceld is. De overheid moet het antwoord schuldig blijven. Er word navraag naar gedaan.

  Gerrit Caris: Hoe zit het met Europees koning schieten in Leudal. Om mee koning te schieten moet je 2 dagen met meerdere mensen aanwig zijn. Dit gaat het waarschijnlijk niet worden. Maar 1 dag en dan meelopen in de optocht is misschien wel een goed idee. Ook hier komt de overheid op terug.

  Mariette Mikkers. Is er interesse voor de kienmiddag: We denken van wel Mariette Daar komen we vanzelf achter

 11. Sluiting
  Na een opmerking van Ben dat het een pauze vol verrassingen is sluit Ben de vergadering met Christelijk groet.

  Met vriendelijke groet,
  Carel v Bommel.
  Dekenschrijver.


Hopman

Ben v Velthoven
Regerend Deken

Theo vd Heuvel
Deken Schrijver

Carel v Bommel