SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
01 februari 2017
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl

Convocatie

Beste leden van het Sint Martinus gilde.

Op de jaarvergadering is besloten dat er in maart een ledenvergadering zou plaatsvinden voor de statutenwijziging van het gilde.
Deze vergadering vind plaats op maandag 13 maart aanvang 20.00 uur
Deze vergadering hoort ruim van te voren aangemeld te worden vandaar deze vooraankondiging.
Waar de vergadering word gehouden en de agenda stuur ik u kort voor de vergadering toe.
Ook zal op deze vergadering punt 6, 7 en 8 van de jaarvergadering worden afgehandeld.

12 maart is de schietuitwisseling met het Sint Sebastiaangilde uit Borkel.
Voor de leden die daaraan willen deelnemen of supporteren kunnen op eigen gelegenheid naar het schietterrein in Borkel gaan. U word daar verwacht om 10.00 uur.

Dit waren de mededelingen.
Met vriendelijke groeten en een fijne carnaval gewenst allemaal,

De dekenschrijver,
Carel v Bommel.