SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
01 maart 2016
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nlConvocatie

Beste leden van het Sint Martinusgilde,

Zojuist werd ik bericht dat ons gilde lid

Mevr. M. van Kuyk van Beek (Riet)

op 88 jarige leeftijd is overleden op 29 februari.

Riet was lid van het gilde vanaf 1984.
Riet heeft het hoofdvaandel van ons gilde gemaakt dat gebruikt is gebleven tot 2014. En ook heeft zij het Martinus altaarkleed gemaakt. Dit kleed is nog steeds in gebruik op het altaar in de Martinuskerk.
Natuurlijk zijn dit grote verdiensten voor haar. Ook haar man Jan was jaren lang dekenschrijver, wat ook aan geeft welk een betrokkenheid de familie had met het gilde.

De familie heeft te kennen gegeven dat het op prijs gesteld word dat de afscheidsdienst van Riet met gilde eer begeleid word.

De uitvaartdienst word gehouden op zaterdag 5 maart in de Sint Martinuskerk te Dommelen.
Aanvang van de dienst 10.30 uur.

We roepen u op met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn.
Verzamelen om 10.00 uur in het gilde huis om daarna gezamenlijk naar de kerk te gaan.

De dekenschrijver,
Carel v Bommel.