SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
01 oktober 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
10.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

REGEREND DEKEN HANS MIKKERS OVERLEDEN

Na een periode van ziekte is op 30 september, de regerend deken van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen

HANS MIKKERS
Lid in de Orde van Oranje Nassau

op 61 jarige leeftijd overleden.

Hans was lid van het gilde vanaf 1972 en vervulde daarin diverse functies. Hij was o.a. twee keer koning van het gilde. Naast vendelier en geweerschutter maakte Hans ook deel uit van de overheid, vanaf 1998 tot op heden als regerend deken. Een taak die hij tot op het laatste moment met verve vervulde.

De plechtige uitvaart met gilde eer zal worden gehouden op woensdag 8 oktober om 10.00 in de parochiekerk van de H. Martinus waarna aansluitend de crematie in de Luxzaal van crematorium Rijtackers aan de Anthonie Fokkerweg 150 te Eindhoven zal plaats vinden.
Het is de uitdrukkelijke wens van Hans om zoals we altijd gewend zijn, de kerk binnen te komen, zonder uiterlijk rouwvertoon.

We komen samen om afscheid te nemen in het gildehuis, Partycentrum Bommel aan de Bergstraat 33 om 09.15 uur waarna we als gilde Hans de laatste eer zullen gaan bewijzen.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Hans te nemen in uitvaartcentrum Van der Stappen aan de Bergstraat 17 in Dommelen (voormalige pastorie St. Martinuskerk) op zondag 5 oktober van 13.30 tot 14.15 uur.

De Overheid
(zie ook onderstaande oproep)EXTRA LEDENVERGADERING N.A.V. OVERLIJDEN HANS MIKKERS

Naar aanleiding van het overlijden van onze regerend deken Hans Mikkers heeft de overheid besloten om de leden van het gilde in een vergadering bijeen te roepen.
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 6 oktober a.s., om 20.00 uur in de kantine op het schietterrein aan de Mgr. Smetsstraat.

De bedoeling hiervan is om als gilde alles zoveel als mogelijk in goede banen te leiden en u als leden te informeren.
Zoals bekend is de traditie in ons gilde dat wij als gilde zelf in overleg met de familie en de uitvaart ondernemer onze overleden leden naar hun laatste rustplaats brengen.

Wij roepen daarom vooral onze werkende leden (die geüniformeerd zijn) op, om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, zodat we een goede afstemming kunnen maken wie beschikbaar is om bv. in de kerk te kunnen collecteren, gedachtenisprentjes uit te delen, enz.

Als overheid rekenen we op een goede opkomst voor deze gelegenheid om de regerend deken een passend en waardig afscheid te kunnen geven. .

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.