SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
7 maart 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
03.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

SCHIETWEDSTRIJDEN AFGELAST

De schietwedstrijden welke op 23 maart (Kempenschieten) en 30 maart op ons terrein zouden worden gehouden gaan niet door in verband met de staat van het terrein op dit moment. Het Kempenschieten is verplaatst naar Borkel

CONTRIBUTIE

Kennelijk is er toch nog enige onduidelijkheid bij sommige leden over de contributie. Deze is nu nog het zelfde als afgelopen jaar en wordt pas op 1 januari 2015 verhoogd naar € 35,00 per jaar zoals in de Algemene Ledenvergadering in januari was voorgesteld. Nogmaals het verzoek aan onze leden om deze zelf tijdig over te maken.

CONTRIBUTIE

In de overheid is regelmatig gesproken over de contributie. Deze bedraagt voor de volwassen leden slechts Euro 28,00 per jaar. Toch zijn er ondanks diverse verzoeken om de contributie tijdig over te maken nog steeds enkele leden met contributie achterstand.
Sommige leden vragen ook om een herinnering om daarna alsnog de contributie te voldoen. Onze deken-fiscaal heeft een programma ontwikkeld en gebouwd waarmee hij direct kan inzien hoe de zaak er voor staat. Dit systeem genereert automatisch brieven die naar de leden gaan met het verzoek om hun contributie te voldoen. Wij hopen als overheid hiermee te bereiken dat niemand een grote betalingsachterstand hoeft op te lopen en dat u tijdig wordt geďnformeerd over de stand van zaken.

FIETSTOCHT

Het plan was om de fietstocht ook dit jaar weer te combineren met de Rabofietstocht, maar deze gaat niet meer komen. De Rabobank heeft een nieuw concept, nl. de:
De Rabobank Clubkas Campagne
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, zijn de Rabobanken De Kempen-West, Valkenswaard en Waalre en Bergeijk gefuseerd naar Rabobank De Kempen. Verenigingen en stichtingen die klant waren van Rabobank Bergeijk en Rabobank Valkenswaard en Waalre doen dit jaar voor het eerst mee met de Rabobank Clubkas Campagne. De klanten van Rabobank De Kempen-West kennen het initiatief al langer en zijn er erg enthousiast over.

Informatieavonden voor verenigingen Op maandag 10 maart (Hofnar, Valkenswaard) en dinsdag 18 maart (Kattendans, Bergeijk) houden wij informatieavonden voor verenigingen en stichtingen over de Rabobank Clubkas Campagne. U bent van harte welkom. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan via deze link:
https://events.rabobank.com/dekempen/RCC2014/
Helaas is deze inschrijvingssite op zaterdagmorgen 8 maart niet bereikbaar vanwege technische werkzaamheden. Aanmelden is dan mogelijk via een e-mail naar
communicatie@dekempen.rabobank.nl onder vermelding van de voorkeursdatum en met hoeveel personen (maximaal 2) u wilt komen.

Geldbedrag
Rabobank De Kempen stelt in totaal € 200.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank De Kempen kunnen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor de vereniging of stichting.

Stemperiode
De stemperiode is van woensdag 16 april tot en met woensdag 30 april. Leden van Rabobank De Kempen kunnen vanaf woensdag 16 april 10.00 uur 's morgens gaan stemmen. Zij kunnen vijf stemmen uitbrengen, met een maximum van twee stemmen per vereniging.


Wanneer u bij de Rabobank bankiert, kunt u lid worden van de Rabobank (is gratis) en zo toch meedoen om onze gildekas bij deze fietstocht een beetje te spekken. Doen. Voor de duidelijkheid: Ons gilde organiseert voor onze leden en hun gezinnen ook weer zoals van ouds, een eigen fietstocht met barbecue, hierover hoort u binnenkort meer.

VERKIEZINGEN

Op woensdag 19 maart worden weer de lokale gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel ons gilde aan principe niet aan politiek doet, willen we toch graag in herinnering brengen dat het aan het Valkenswaardse CDA heeft gelegen dat de bouw van de nieuwe kantine in een stroomversnelling is gekomen en we nu kunnen beschikken over een geweldig gebouw. Er staan verschillende gildeleden op de kieslijst voor het CDA. Dus als u gaat stemmen, denkt u dan ook hieraan?

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.