SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
08 okt 2013
info@sintmartinusgilde.nl
07.13

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

CONTACTAVOND LEDEN

Op vrijdag 18 oktober a.s. houden we weer onze contactavond voor onze leden in het gildehuis, Partycentrum Bommel aan de Bergstraat 33, aanvang 20.00 uur. We kunnen dan weer eens op een andere manier dan op het schietterrein bijeen zijn en “bij-buurten” onder het genot van diverse spellen die gespeeld kunnen worden.
Beste leden, op papier hebben we ongeveer 70 leden. Laat er nu op de contactavond eens wat meer komen als dezelfde 10 tot 15 mensen die er altijd zijn. Laat u eens zien en doe mee.
Laat zien dat u “hart” heeft voor ons gilde.

UITWISSELING BORKEL DOMMELEN

De uitwisseling met de leden van het Sint Sebastiaangilde uit Borkel is op zondag 20 oktober en begint om 10.00 uur op ons schietterrein aan de Mgr. Smetsstraat.
Hier zijn leuke prijzen te winnen. Ook hier mag best wat meer belangstelling van onze leden –ook de niet schutters- zijn hier welkom, getoond worden.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.