SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
10 mei 2016
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nlConvocatie

Beste leden van het Sint Martinusgilde,

Teerdag:
28 mei is er de jaarlijkse teerdag van het Sint Martinus gilde.
Ook word er op die dag de wedstrijd schutter van het jaar gehouden, en strijden de dames om de Toon v Dommelen prijs. De schutter van het jaar word dit jaar geschoten op de vogel om meer mensen een kans te geven om schutter van het jaar te worden. Dus de overheid stelt het zeer op prijs als u met zoveel mogelijk personen deelneemt aan deze
wedstrijd. Er zijn dit jaar weer een paar jubilarissen te weten:
Annegert van de Eijnden 40 jaar lid en Jac Gubbels en Edwin van Vugt 12.5 jaar lid.
Zij zullen op de teeravond gehuldigd worden op de gebruikelijke wijze
Het programma ziet er als volgt uit.
13.00 uur verzamelen bij Bommel in gilde tenu
13.30 uur afmars naar het rond venneke
14.00 uur aankomst in de gildekamer en aanvang schutter van het jaar.
Na de wedstrijd afmars naar het gildehuis aan de Bergstraat.

De koffietafel begint om 19.00 uur en als u hieraan deel wilt nemen dan gelieve onderstaand strookje in te vullen en af te geven bij
Ben v Velthoven Servatiusdal 19 Dommelen of bij Carel v Bommel Bergstraat 31
(naast het caf้)


Kringgilde dag Steensel:
Zondag 5 juni organiseert het St Luciagilde van Steensel de 74ste kringgilde dag van kring kempenland.
Verzamelen in het gildehuis aan de Bergstraat om 11.00 uur in gildetenu waarna vertrek om 11.30 uur. We hopen dat ons gilde zichzelf goed kan presenteren in de optocht.
En wensen onze deelnemers succes aan de wedstrijd waaraan zij deelnemen.

=============================================================== Antwoordstrook voor deelname aan de koffietafel op de teerdag
v/h Sint Martunusgilde op 28 mei
Naam……………………… aantal personen………………… Inleveren voor 20 mei a.u.b.