SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
10 september 2012
info@sintmartinusgilde.nl
11.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

AFSCHEID PASTOOR W. SCHAAR

Na een periode van bijna 26 jaar als pastoor in Valkenswaard, heeft pastoor Willy Schaar besloten zijn ambt als pastoor van de RK. Parochie van de Heilige Nicolaas neer te leggen.
In afwachting van de benoeming van pastoor Ad Verest als Administrator/waarnemend pastoor, wordt op zondag 23 september as. om 11.00 uur een eucharistieviering uit dankbaarheid gehouden voor alles wat pastoor Schaar in de afgelopen 26 jaar voor Valkenswaard heeft betekent, waarna hij op symbolische wijze zijn taak zal overdragen. Na de viering is gelegenheid om van pastoor Schaar, door middel van een handdruk, afscheid te nemen en kennis te maken met pastoor Verest.
De gilden van Valkenswaard zijn hierbij uitgenodigd.
Het programma is als volgt:

10.45 uur: Verzamelen van de gilden in de tuin tussen de kerk en de pastorie. Hier staan tenten, welke bij slecht weer te gebruiken zijn.
10.55 uur: Opstellen voor de kerk
11.00 uur: Binnengeleiden van de celebranten.
Voor in de kerk splitsen de gilden in twee rijen en gaan links en rechts naast het priesterkoor door de doop-en sacramentskapel naar achteren en nemen plaats op de stoelen achter het priesterkoor.
12.30 uur: Einde viering


Daarna volgt de receptie in de tenten in de tuin, waarvoor ook alle gildeleden zijn uitgenodigd.

Ons gilde komt in gilde uniform om 10.15 uur bijeen in ons gildehuis Bommel, zodat we om 10,30 naar de Markt kunnen vertrekken.
We rekenen er op dat iedereen die in de gelegenheid is om mee te gaan ook mee gaat.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.