SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
11 augustus 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
09.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

OPENING SCHIETSEIZOEN EN WEDSTRIJD SCHUTTER VAN HET JAAR

Traditioneel openen we met Dommelen kermis het nieuwe seizoen voor ons gilde weer met de schietwedstrijd Schutter van het Jaar. Dommelen kermis begint dit jaar op zaterdag 30 augustus.
Het schietterrein is open vanaf 13.00 uur en de wedstrijden beginnen om 13.30 uur. De dames schieten om de prijzen welke Toon van Dommelen beschikbaar stelt, en de trofee voor de Schutter van het jaar is het nieuwe P.C.M. Baken wisselschild. Verder wordt het schild van de familie Van Otten aan de winnaar van de zomercompetitie uitgereikt.

KONINGSBIER

Onze nieuwe koning, Theo van den Heuvel, heeft aangegeven dat hij deze middag ook het Koningsbier zal aanbieden. Het schenken van het Koningsbier hoort bij een van de plichten die de nieuwe koning aangaat bij het aanvaarden van zijn titel.

REPETITIES

De repetities voor onze muziekanten beginnen de vanaf 14 september om 10.00 uur in de schuilhut op het terrein, en ook de schietoefeningen voor de schutters/sters beginnen dan weer. Het repetitierooster voor deze termijn ziet u hieronder weergegeven.
De overheid hoopt dat iedereen weer goed uitgerust en veilig is teruggekeerd van de vakantie en bij dit gebeuren aanwezig kan zijn.

FIETSTOCHT

De fietstocht voor onze leden en hun gezinnen wordt dit jaar gereden op zondag 7 september. We komen om 12.30 uur bij elkaar op het schietterrein aan de Mgr. Smetsstraat, zodat we om 13.00 uur vanaf daar kunnen vertrekken. We hebben een mooie tocht in gedachten die niet te lang is en door een mooie omgeving voert.
Op deze fietstocht worden u tijdens de stops maximaal twee consumpties door het gilde worden aangeboden. De overige of extra’s zijn voor eigen rekening. Om het aantal deelnemers te peilen vragen we u de onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij H. Wijnen Ranonkelstraat 16, tel: 040 2017546, of via e-mail op bovenstaand e-mail adres van het gilde, zodat we weten voor hoeveel personen eten besteld moet worden.
Kosten: Volwassenen v.a. 16 jaar € 7,50 p.p. kinderen € 5,00 p.p. Dit bedrag zien we graag bij de inschrijving bijgevoegd.
In verband met de voorbereiding voor deze tocht vragen we u om vóór uiterlijk 1 september met onderstaand formulier aan te melden zodat we tijdig weten voor hoeveel personen we eten moeten bestellen.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.