SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
12 aug 2013
info@sintmartinusgilde.nl
06.13

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

OPENING SCHIETSEIZOEN 2013-2014

Op zaterdag 24 augustus 2013 wordt het nieuwe seizoen voor ons gilde weer geopend met een schietwedstrijd.
Dit gebeurt uiteraard op het schietterrein ít Rond Venneke aan de Mgr. Smetsstraat in Dommelen. Het schietterrein is open vanaf 13.00 uur en de wedstrijden beginnen om 13.30 uur.
We hopen dat iedereen die vakantie heeft gehad weer gezond en wel terug is en bij deze activiteit aanwezig kan zijn. Alle leden zijn welkom. Kom onze schutters maar eens aanmoedigen tijdens de wedstrijd.

Verder wordt het schild van de familie Van Otten aan de winnaar van de zomercompetitie uitgereikt.

De repetities voor onze muziekanten beginnen de vanaf 1 september 2013 om 10.00 uur in de kantine op het terrein, en ook de schietoefeningen voor de schutters/sters beginnen dan weer. Het repetitierooster voor deze termijn ziet u hieronder weergegeven.

REPETITIEROOSTER 2e HALFJAAR

01 september
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober*)
10 november
24 november
08 december
22 december
*) 27 oktober begin wintertijd.

CONTACTAVOND LEDEN

Op vrijdag 18 oktober 2013 hopen we onze contactavond voor onze leden weer te houden. U krijgt t.z.t. nog informatie hierover. IdeeŽn of suggesties zijn van harte welkom!

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.