SINT MARTINUS GILDE

††††† VAN††† HET††† HEILIG††† SACRAMENT††† DOMMELEN

 

 

Secretariaat ††††† Bergstraat 31

††††††††††††††††††††††††††† 5551 AW Dommelen

Telefoon 06 47476373†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Convocatie

E-mail†††††††††††††† info@sintmartinusgilde.nl

Internet:††††† www.sintmartinusgilde.nl

Dommelen, 13 oktober í16

 

Beste leden van het Sint Martinus gilde.

12 en 13 november viert ons gilde hetpatroonfeest van de Heilige Sint Martinus.

En omdat de heilige Martinus zijn mantel afstond aan een bedelaar die het koud had, word dit gesymboliseerd door vuur.

Zoals u weet word dit gebruik elk jaar toegepast op beurt in Waalre en Dommelen.

Dit jaar in Dommelen op zaterdag 12 november

De overheid heeft voor dit jaar Buurtvereniging Oud Dommelen gevraagd om mee te doen aan dit gebruik. Zij hebben hierin toegestemd. En zoals gebruikelijk doet ook het Sint Martinus gilde van Waalre mee. De samenkomst is in het gildehuis waarna we gezamenlijk naar de kerk gaan voor een korte dienst. Na de dienst worden we opgewacht door ruiters van het Sint Mart. gilde van Waalre die ons voorgaan in de optocht. De kinderen van de basisschool en mensen van de buurtvereniging hebben lampionnen gemaakt, en zullen hiermee meelopen in de optocht. De optocht gaat door de bloemenwijk van oud dommelen en zal eindigen aan de Sniederslaan in de nieuwe wijk de Lage Heide. Daar zal volop vuur zijn (we hebben mooie vuurkorven en genoeg hout)en warme chocomel ranja en eierkoeken.

Zondag 13 november zal er símorgens begonnen worden met het instaleren van onze nieuwe leden. Aansluiten is er dan een plechtige eucharistieviering met gilde eer. Waarna op het kerkplein de Eed van Trouw worden aangeboden aan wereldlijk en kerkelijk gezag en een vendelgroet aan U. Daarna de afmars naar het gildehuis aan de Bergstraat waar koffie en broodjes klaar zullen staan en u krijgt ook nog een lekker drankje van het gilde.

 

Zaterdag 12 november††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zondag 13 november

18.30 uur Samenkomst in het Gildehuis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 08.45 uur samenkomst in het gildehuis

19.00 uur kerkdiendst††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 09.00 uur installatie nieuwe leden

19.30 lampionnen optocht ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 09.25 vertrek naar de kerk

Aansluitend Sint Maartens vuur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aansluitend Eed van Trouw en de vendelgroet voor U

10.45 uur afmars naar het gildehuis

 

Beste leden zoals u kunt lezen hebben veel mensen zich ingezet om het weekend van onze patroonheilige zo gevarieerd mogelijk te vieren. We gaan ervan uit dat onze gekostumeerde leden hierbij aanwezig zijn. Maar het is natuurlijk heel fijn als de niet gekostumeerde leden ook op 1 van de 2 of op beide dagen aanwezig zijn.

 

Namens de overheid van het Sint Martinusgilde groet ik u vriendelijk,

De dekenschrijver,

Carel v Bommel.