SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
13 augustus 2012
info@sintmartinusgilde.nl
10.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

GILDEFIETSTOCHT AFGELAST

Op zondag 19 augustus zou de gildefietstocht gehouden worden voor onze leden en hun gezinsleden. Ik schrijf ”zou” want helaas moeten we melden dat de fietstocht niet door gaat. Deze keer vanwege te geringe belangstelling van onze leden.
We hopen dat u er begrip voor heeft dat we voor een paar leden (van de 70 leden die we rijk zijn) geen fietstocht met een barbecue of warm/koud buffet kunnen organiseren. In een tijd waarin we toch al veel uitgaven hebben, denk hierbij aan de uniformen en de schuilhut, zou het niet verantwoord zijn om kosten te gaan maken voor een paar leden, bovendien is het ook niet zo gezellig om met weinig mensen te gaan fietsen. Kortom: Teleurstellend maar het is niet anders.

Mogelijk moeten we ons voor de toekomst beraden op andere activiteiten die we samen kunnen ondernemen, maar ook deze oproep is al vaker gedaan zonder reacties terug te krijgen.

Ik probeer toch weer een oproep te doen aan al onze leden om aan onze activiteiten waarvan de overheid de moeite doet om deze te organiseren, deel te nemen, en daardoor ook de saamhorigheid en de broederschap in ons gilde uit te dragen.Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.