SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
14-12-2012
info@sintmartinusgilde.nl
14.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,SCHIET- EN REPETITIEROOSTER 1e HALFJAAR 2013

Het schieten gaat gewoon door zoals gebruikelijk. De repetities voor de muziekanten liggen nog even stil in omdat de nieuwe kantine nog niet helemaal in gebruik is, maar daar willen we zo snel mogelijk weer mee beginnen.

06 januari *)
20 januari
03 februari
17 februari
03 maart
17 maart
31 maart *)
14 april
28 april
12 mei
26 mei
09 juni
23 juni *)

Hiervan vervallen de met *) aangemerkte repetities
06 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
31 maart Pasen
23 juni Intergildekoning Dommelen.

De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 25 januari a.s. om 20. uur in ons gildehuis Bommel aan de Bergstraat 33. De uitnodiging met de notulen ontvangt u nog. Ook krijgt u dan het jaarprogramma voor 2013 toegestuurd.

Kijkt u ook eens op onze site, www.sintmartinusgilde.nl Daar kunt u ook alle informatie terug vinden.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.