SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
14 maart 2017
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl

Op 13 maart heeft er een extra ledenvergadering plaats gevonden over de wijziging van de statuten. Ook zijn op deze vergadering de agenda punten 4, 5, 6 en 7 behandeld. Deze agendapunten konden zoals vermeld niet op de jaarvergadering worden afgehandeld.

 1. Opening
  Om 20.00 uur opent de hopman met Christelijke groet.
  Daarna legt hij uit wat de bedoeling is van deze vergadering.
  Voornamelijk wijzigingen van de statuten. Maar ook de punten 4,5,6, en 7 van de jaarvergadering moeten nog worden behandeld. Hij hoopt op een goede vergadering.

 2. Vaststellen van de statuten
  Artikel 5 lid 2 word geschrapt. Dit gaat over bevoegdheden van vrouwen binnen het gilde.
  Wijziging artikel 15 lid 3a. Dit gaat over de termijn van een gekozen hopman. Een hopman werd gekozen voor het leven. In de wijziging wordt een hopman gekozen voor een termijn van 6 jaar. Even werd er nog over gepraat om een hopman, net als een overheid lid, te kiezen voor een termijn van 3 jaar. De meerderheid vindt echter dat 6 jaar een beter plan is.
  Ben van Velthoven is nog gekozen voor het leven en dat blijft zo.
  De Koning: Er komt een voorstel vanuit de vergadering of het gilde wil meebetalen aan het koningsschild. Dit voorstel haalt het niet. Bij stemming is besloten dat de koning zijn eigen schild moet betalen.

 3. Stemmen over de wijzigingen van de statuten
  Om de statuten te wijzigen moet 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn. Dit betekent voor ons gilde dat er ongeveer 40 leden aanwezig moeten zijn. Het aantal aanwezige leden is 25 en dat is helaas te weinig. Er moet dus een nieuwe vergadering gepland worden. Deze zal worden gehouden op 28 maart.

 4. Jaarverslag dekenfiscaal
  Wim heeft een uitgebreide winst en verliesrekening gemaakt en geeft hierover een uitgebreid verslag.

 5. Kascommissie
  Wilma van Herk neemt het woord.
  Alles zag er goed verzorgt uit en het klopte allemaal.
  Aftredend in de kascommissie Wilma van Herk
  De kascommissie voor volgend jaar zijn Wim Jansen en Jan van Brakel zij blijven nog een jaar. Nieuw Ine Hoevenaars.

 6. Decharge penningmeester
  De penningmeester word decharge verleent. Een luid applaus volgt .

 7. Begroting 2017 deken fiscaal
  De dekenfiscaal heeft een sluitende begroting gemaakt.

 8. Rondvraag
  Mariette Mikkers doet melding dat zij er op 28 mei met de fietstocht niet zal zijn. .

 9. Sluiting
  21.30 uur sluit Ben de vergadering met nog een speciaal dankwoord aan de dekenfiscaal.


Hopman

Ben v Velthoven
Regerend Deken

Theo vd Heuvel
Deken Schrijver

Carel v Bommel