SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
15 juni 2015
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
06.15

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

INTERGILDEKONINGSCHIETEN

Op zondag 28 juni kan onze koning in de slag met de andere koningen van Groot Valkenswaard bij het Intergilde koningschieten om de titel ”Koning van Groot Valkenswaard”.
Dit evenement is inmiddels ook niet meer weg te denken en vind plaats op het schietterrein De Schans van het Sint Catharinagilde aan de Hoeve te Valkenswaard.
Het programma is als volgt:
13.00 uur Ontvangst genodigden
13.15 uur officiële opening
13.34 uur Hernieuwing Eed van Trouw
14.00 uur Koningschieten
Nadat de nieuwe koning is gehuldigd worden diverse wedstrijden gehouden voor ervaren schutters alsook voor eventuele introducés, zodat iedereen deze middag op ludieke wijze bezig wordt gehouden met d schietsport.
Ons gilde gaat in uniform en op eigengelegenheid naar dit evenement.

FIETSTOCHT

De fietstocht voor onze gildeleden en hun gezinsleden wordt gehouden op zondag 5 juli.
We komen om 12.30 uur bij elkaar op het schietterrein aan de Mgr. Smetsstraat, zodat we om 13.00 uur vanaf daar kunnen vertrekken. We hebben een mooie tocht in gedachten die niet te lang is en door een mooie omgeving voert. Op deze fietstocht worden u tijdens de stops maximaal twee consumpties door het gilde worden aangeboden. De overige of extra’s zijn voor eigen rekening. Om het aantal deelnemers te peilen vragen we u de onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij H. Wijnen Ranonkelstraat 16, tel: 040 2017546. Kosten: € 7,50 p.p. Niet leden betalen € 10,00 p.p. Dit bedrag zien we graag bij de inschrijving bijgevoegd. In verband met de voorbereiding voor deze tocht vragen we u om vóór uiterlijk 28 juni aan te melden zodat we ook hier tijdig weten voor hoeveel personen eten moeten worden besteld.

Teerdag en Kringgildendag:

Op de onlangs gehouden teerdag van ons gilde werd ook de wedstrijd Schutter van het Jaar verschoten met aansluitend de schietwedstrijd voor de dames van ons gilde om de Toon van Dommelen prijs.
De wedstrijd Schutter van het Jaar werd gewonnen door onze hopman Ben van Velthoven 2e werd Tilly Wijnen 3e werd Dennis van Herk.
De 1e Toon van Dommelen prijs ging naar Mariette Mikkers. 2e werd Wilma van Herk, 3e werd Tilly Wijnen. De teeravond zelf was goed bezocht en was weer een ouderwets gezellige bijeenkomst voor ons gilde.
Bij de 73e Kringgildendag van de Kring Kempenland behaalde ons gilde een 3e prijs in de optocht, een prijs voor het mooiste koningsvest op de tentoonstelling en de 3e prijs bij het gaaischieten werd gehaald door Jan van Brakel. De overheid bedankt al onze leden voor hun inzet en medewerking op deze twee dagen welke voor ons gilde succesvol verlopen zijn.

Verder vragen we alvast uw aandacht voor het volgende:
Vorig jaar is ons gilde naar de oktoberfeesten geweest in Sittard welke een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd door de Schutterij. Ons voornemen is om samen met de schutterij uit Achel naar Sittard per autobus af te reizen en omdat het beide niet zo’n grote groepen zijn, gezamenlijk aan deze optocht deel te nemen. De onderhandelingen hierover lopen nog en over de kostprijs voor onze leden op deze dag wordt nog overleg gepleegd, maar daarover wordt u tijdig geïnformeerd. Het schutterijtreffen is Sittard is op 25 oktober, dat kunt u wel alvast in uw agenda noteren.

Onderstaande strook s.v.p. inleveren uiterlijk voor 28 juni bij H. Wijnen Ranonkelstraat 16, tel: 040 2017546

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid.
Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.Hierlangs afknippen     (Print deze pagina) *==============*=============*=============*=================


Wij nemen deel aan de fietstocht met barbecue op 5 juli met . . . . personen.

De kosten bedragen € . . . . . . . . en worden hierbij voldaan.

Naam:. . . . . . . . . ......... . . . . .

Adres:...... . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . .. . . . . . . . . .