SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
16april 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
06.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

KONINGSDAG

Ons gilde zal dit jaar weer meedoen aan de Dommelse Kroonfeesten op Koningsdag. Op de kraam tijden dit feestelijke gebeuren zal informatie over het gilde kunnen worden verkregen en worden diverse snuisterijen verkocht ten bate van het gilde.

BRADERIE WAALRE

Op zondag 27 april is de 28e Braderie Waalre weer door het Sint Martinusgilde Waalre georganiseerd. De braderie gaat open na de H. Mis van 10.30 uur, dat zal dus ca. 11.30 uur zijn. Traditiegetrouw is deze opening met het gezamenlijke optreden van de beide Sint Martinusgilden uit Waalre en Dommelen. Onze gildebroeders uit Waalre vragen ons om vanaf 10.45 uur in hun gildehuis Café Rest. ”De Doelen” op de Markt aanwezig te zijn. Om aan deze wens te voldoen en op tijd in Waalre te zijn, komen we samen in ons eigen gildehuis Bommel op de Bergstraat om 10.15 uur zodat we omstreeks 10.30 uur kunnen vertrekken naar Waalre. Omdat ook op deze ochtend diverse schutters van ons gilde moeten afkampen in de z.g. Kempencompetitie, vragen we om zoveel mogelijk (geüniformeerde) deelnemers die mee naar Waalre kunnen zodat we daar goed vertegenwoordigd zullen zijn.
Een vast onderdeel op deze braderie is het schieten op de vogel om het wisselschild door de Koningen van District Zuid, dat omstreeks 16.30 uur zal beginnen. Wij wensen onze koning Harrie Wijnen hierbij veel succes.

70e HERDENKING BRABANTSE GESNEUVELDEN

Op 4 mei worden alle Brabanders die als militair of verzetsdeelnemer hun leven hebben gegeven tijdens diverse oorlogen herdacht. Traditioneel vind deze plechtigheid plaats in Waalre, o.a. bij het monument in het oude Willibroduskerkje. Het bestuur van de Stichting Brabantse Gesneuvelden stelt het zeer op prijs als de Gilden van Kring Kempenland in groten getale bij deze herdenking aanwezig zijn. De kranslegging en het defilé in het oude Willibrorduskerkje vinden plaats om circa 20.10 uur.
U wordt verzocht om uiterlijk 19.00 uur uw plaats in de kerk te hebben ingenomen. Samenkomst voor onze gildenbroeders en –zusters die hieraan willen deelnemen,(in uniform) is uiterlijk om 18.30 uur in ons gildehuis Bommel, waarna gezamenlijk naar Waalre kan worden gereden.

CONVOCATIES

Zoals u intussen bekend zal zijn heeft het gilde een eigen website, www.sintmartinusgilde.nl
Wist u dat u ook de convocaties die vanaf 2011 zijn verzonden daarop kunt terug vinden? Ook worden van tijd tot tijd foto’s van onze activiteiten daarop geplaatst. Hebt u nog beeldmateriaal waarvan u denkt dat willen we wel delen met onze andere gildeleden of belangstellenden, lever het dan aan zodat het op de site kan worden gezet.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.