SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
16 dec 2013
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
09.13

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

KERSTMIS 2013

Als we gewoontegetrouw weer even terugkijken op het afgelopen jaar, kunnen we constateren dat er heel veel werk is verzet. Kijk alleen maar eens naar het schietterrein en het prachtige gebouw wat er nu staat. Ook onze deken fiscaal heeft dit jaar veel werk gedaan, we hebben nu een heel goed financieel systeem waarin hij alles voortaan heel goed kan bijhouden, zodat iedereen kan weten hoe men er voor staat met de contributies.

Al bij al staan we er als gilde zelf best wel goed voor. We hebben zelfs een toezegging van de Rabobank voor een gedeeltelijke bijdrage voor vervanging van het hoofdvaandel wat totaal versleten is. Nu alleen nog een nieuwe secretaris, en we kunnen weer jaren vooruit! Dat is ook de hoop die ik hier graag uitspreek, dat we als gilde gezond mogen blijven, dat we kunnen blijven vernieuwen en dat u, als gildebroeder of gildezuster tot in lengte van jaren gezond mag blijven, trouw aan tradities en trouw aan het gilde. Als we het dan ook nog eens klaar kunnen krijgen dat we jonge leden kunnen inschrijven hoeven we niet bang te zijn voor onze toekomst. In deze geest wens ik u allen een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar.

Verder hopen we elkaar in het nieuwe jaar te ontmoeten op het schietterrein op 12 januari vanaf 10.00 uur voor de nieuwjaarsbijeenkomst, en in het gildehuis op 17 januari voor de Algemene Leden Vergadering. Over de ALV ontvangt u nog nader bericht. Het bijgevoegd jaarprogramma is nog in concept, omdat op dit moment nog niet alle data’s exact vast staan.

Met vriendelijke Gildengroet, De Overheid.

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid.