SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
17 juli 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
08.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

UITWISSELING MET SINT SEBASTIAANGILDE BORKEL OP 27 JULI

Op zondag 27 juli a.s. vindt de jaarlijkse uitwisseling tussen de schutters van het St. Sebastiaangilde uit Borkel en onze schutters van ons gilde weer plaats. Deze ontmoeting begint om 10.00 uur op het schietterrein aan de Dorpsstraat in Borkel.
Ook de niet schutters van ons gilde zijn hier van harte welkom, het is er altijd gezellig en bevordert de onderlinge band tussen de beide gilden. Ondanks dat het vakantietijd is hopen we op grote belangstelling van onze leden

DOORSTUREN FOTO’S

Wanneer u foto’s, filmpjes of ander materiaal heeft die voor het gilde interessant kunnen zijn kunt u die doorsturen naar ons eigen e-mail adres van het gilde. Dat kunnen foto’s of filmpjes zijn van bv. gildedagen, jeugdkampen van ons gilde, bijzondere gebeurtenissen binnen het gilde enz.
De adressen zijn: info@sintmartinusgilde.nl of rechtstreeks naar de webmaster: info@igidigi.nl

BANKREKENINGNUMMER

Sinds enige tijd moet bij bankoverschrijvingen het IBAN nummer van de bankrekening worden vermeld. Het IBAN nummer van ons gilde is:
NL62RABO0111801818. Gelieve bij het overmaken van uw contributie voortaan dit nummer te gebruiken.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.