SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
17 okt 2013
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
08.13

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

VIERING ST.MAARTENSVUUR

Op zaterdag 9 november a.s. wordt in Waalre Sint Maarten gevierd. Dit gebeurd in samenwerking met ons St. Martinusgilde, met een korte dienst (eigenlijk meer verzamelen van de kinderen) in de St. Willibrorduskerk te Waalre die om 18.00 uur begint. Meteen na de dienst trekt een optocht door Waalre’s dreven naar de vuurplaats aan de Dreefstraat waarna het St. Maartensvuur wordt ontstoken.
Om 17.00 uur verzamelen we ons in uniform bij ons gildehuis, waarna om 17.15 uur vertrokken wordt naar De Doelen, het gildehuis van het Sint Martinusgilde Waalre. Om 17.30 uur wordt daar het vriendschapsschild uitgewisseld.
In Waalre zullen drie jubilarissen van het St. Martinusgilde Waalre worden gehuldigd, Jef van Tongeren en Tjeu Verstappen, beiden 40 jaar lid en Jan Jansen, 25 jaar lid van de overheid.

KERKELIJKE SINT MARTINUSVIERING

De kerkelijke viering in Dommelen is op zondag 17 november. Het programma voor deze dag is als volgt:

09.00 uur: Bijeenkomst van onze leden in ons gildehuis Bommel aan de Bergstraat 33,
09.15 Installatie nieuwe leden
09.27 Afmars naar de kerk
09.30 Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Na de eucharistieviering wordt op het kerkplein de Eed van Trouw hernieuwd aan het Kerkelijk en wereldlijk gezag, waarna de vendelgroet zal worden gebracht.
Hierna volgt de afmars naar het gildehuis, waar koffie en broodjes zullen geserveerd.
De overheid hoopt bij deze hoogtijdag voor ons gilde op een goede opkomst van onze leden, en wenst u allen een goede viering. te winnen. Ook hier mag best wat meer belangstelling van onze leden –ook de niet schutters- zijn hier welkom, getoond worden.

CONTRIBUTIE

In de overheid is regelmatig gesproken over de contributie. Deze bedraagt voor de volwassen leden slechts Euro 28,00 per jaar. Toch zijn er ondanks diverse verzoeken om de contributie tijdig over te maken nog steeds enkele leden met contributie achterstand.
Sommige leden vragen ook om een herinnering om daarna alsnog de contributie te voldoen. Onze deken-fiscaal heeft een programma ontwikkeld en gebouwd waarmee hij direct kan inzien hoe de zaak er voor staat. Dit systeem genereert automatisch brieven die naar de leden gaan met het verzoek om hun contributie te voldoen. Wij hopen als overheid hiermee te bereiken dat niemand een grote betalingsachterstand hoeft op te lopen en dat u tijdig wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

WISSELING SECRETARIAAT

Uw huidige waarnemend deken-schrijver heeft met het aanvaarden van de functie van hopman ook aan te geven het secretariaat over te willen dragen. Een dubbele functie in een vereniging is nou eenmaal niet zo wenselijk.
Na een behoorlijke zoektocht is onze regerend-deken er in geslaagd, iemand te vinden die bereid is om de functie van deken schrijver op zich te nemen. Tijdens de St. Martinusviering zal hierover meer bekend worden, zodat de overheid deze persoon tijdens de Algemene Ledenvergadering kan voordragen.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.