SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
18 april 2015
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
04.15

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

KONINGSDAG IN DOMMELEN
Op maandag 27 april is het Koningsdag. Ook dit jaar wil ons gilde zich weer presenteren op deze manifestatie op de Bergstraat in Dommelen. In de stand van het gilde zijn o.a. weer een aantal leuke artikelen voor een zacht prijsje te koop en door de jeugd kan met een laser geweer worden geschoten en met een kleine kruisboog.
Wilt u hieraan meewerken, meldt u dan aan om ons gilde mee te promoten. De opening is om 11.00 uur met een defilé van de kinderen op hun versierde fietsen over de Bergstraat.

BRADERIE WAALRE
Op zondag 03 mei wordt de 28e Braderie Waalre weer gehouden. De braderie gaat open na de H. Mis van 10.30 uur, dat zal dus ca. 11.30 uur zijn.
Traditiegetrouw is deze opening met het gezamenlijke optreden van de beide Sint Martinusgilden uit Waalre en Dommelen. Onze gildebroeders uit Waalre vragen ons om vanaf 10.45 uur in hun gildehuis Café Rest. ”De Doelen” op de Markt aanwezig te zijn. Om aan deze wens te voldoen en op tijd in Waalre te zijn, komen we samen in ons eigen gildehuis Bommel op de Bergstraat om 10.15 uur zodat we omstreeks 10.30 uur kunnen vertrekken naar Waalre.
Een vast onderdeel op deze braderie is het schieten op de vogel om het wisselschild door de Koningen van District Zuid, dat ondanks mogelijke andere berichten, omstreeks 16.30 uur zal beginnen. Wij wensen onze koning Theo van den Heuvel hierbij veel succes.

HERDENKING BRABANTSE GESNEUVELDEN
Op 4 mei worden alle Brabanders die als militair of verzets deelnemer hun leven hebben gegeven tijdens diverse oorlogen herdacht. Traditioneel vind deze plechtigheid plaats in Waalre, o.a. bij het monument in het oude Willibroduskerkje. Het bestuur van de Stichting Brabantse Gesneuvelden stelt het zeer op prijs als de Gilden van Kring Kempenland in groten getale bij deze herdenking aanwezig zijn. De kranslegging en het defilé in het oude Willibrorduskerkje vinden plaats om circa 20.10 uur.
U wordt verzocht om uiterlijk 18.45 uur uw plaats in de kerk te hebben ingenomen.
Vanwege de geringe deelname van ons gilde kan eenieder eventueel op eigen gelegenheid in uniform naar Waalre

INFORMATIE ERE HOPMAN WIM DEKKERS
De laatste maanden is de fysieke en psychische gezondheid van Wim sterk achteruit gegaan, en kon de veiligheid in huis niet langer gewaarborgd worden. Op een bepaald moment is Wim in het ziekenhuis terecht gekomen en in een tijdelijke crisis opvang te Oirschot geplaatst, en na een aantal onderzoeken in het Catharina ziekenhuis op 24 maart met een indicatie opgenomen in een gesloten afdeling van het verzorgingshuis De Passaat te Eindhoven.
Wim mag wel bezoek ontvangen maar de familie verzoekt om dit voorlopig via de dochter of schoonzoon van Wim, Dhr. Ben Walraven, te regelen. Het telefoonnummer van Ben Walraven is: 040- 2928274 of 06 51050477. Het adres van Wim: De Passaat, kamer 203 Strijpsestraat 144, 5616 GT Eindhoven. Een kaartje sturen kan natuurlijk altijd.

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Evenals vorig jaar heeft ons gilde zich aangemeld voor deelname aan de Rabo Clubkas Campagne. Hiermee kunnen we weer wat extra geld verdienen.
Wat is de bedoeling? In de periode tussen 16 april en 30 april kunnen leden van de Rabobank stemmen op de vereniging die ze een warm hart toedragen. Leden van de Rabobank hebben hiervoor een unieke stemcode van de bank ontvangen, waarmee ze kunnen stemmen.
De Rabobank heeft € 200.000 te verdelen onder regionale verenigingen! Natuurlijk reken we er op dat onze leden die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem op ons gilde uit zullen brengen. Hoe meer stemmen, hoe meer centen!

DRINGENDE OPROEP
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2013 is de deken schrijver van het gilde formeel afgetreden. Omdat er op dat moment geen andere kandidaten zich meldden heeft hij deze functie nog twee jaar wargenomen. We zijn nu twee en een half jaar verder, en ondanks diverse gesprekken die gevoerd zijn met mogelijke kandidaten heeft zich nog niemand gemeld.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2015 is aangegeven dat hij op het einde van dit jaar echt stopt met het secretariaat omdat dit niet langer op een verantwoorde wijze is te combineren met zijn privé leven.
Het gilde is dringend op zoek naar iemand die bereid is, en de mogelijkheden heeft, om het secretariaat over te nemen. Voorlopig kan de kandidaat uiteraard op ruime steun rekenen om goed ingewerkt te worden, maar laat diegene zich dan ook op tijd aanmelden! Het is zo eind 2015!

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid