SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
18 mei 2015
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
05.15

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

TEERDAG EN SCHUTTER VAN HET JAAR/TOON VAN DOMMELENPRIJS

Zaterdag 06 juni 2015 viert het gilde weer haar traditionele Teerdag. Naast deze jaarlijks terugkerende feestelijke dag wordt ook de wedstrijd Schutter van het Jaar gehouden en strijden de dames om de Toon van Dommelen prijs.
Het wordt misschien een gewoonte, maar ook dit jaar heeft het gilde weer een gouden jubilaris,
Wim Caris Sr. Gildezuster Ans Baken is 40 jaar lid, en de gildezusters Miet Bosmans en Wilma van Herk zijn 12½ jaar lid. Het programma voor deze dag is als volgt:

12.30 uur: samenkomst van het gilde in het gildehuis (in uniform)
13.00 uur: afmars naar het schietterrein ”’t Rond Venneke”
Aansluitend: wedstrijd Schutter van het Jaar en Toon van Dommelen prijs
17.30 uur: aanvang koffietafel met loterij en huldiging jubilarissen met gelegenheid tot feliciteren
Aansluitend: Teeravond

Het verzoek is om deelnemers aan de koffietafel de onderstaande antwoordstrook in te vullen vóór 30 mei in te leveren bij hopman Ben van Velthoven, Servatiusdal 19 in Dommelen zodat we voldoende eten kunnen bestellen voor onze leden.
Ook kunt u zich vóór 30 mei via e-mail aanmelden via info@sintmartinusgilde.nl


7 JUNI KRINGGILDENDAG SINT JORISGILDE BERGEIJK

Op zondag 7 juni 2015 organiseert het Sint Jorisgilde Bergeijk de 73e Kringgildendag van de Kring Kempenland.
Om 13.00 uur start de optocht vanaf het feestterrein nabij de Waterlaat op het Loo in Bergeijk.
Ons gilde heeft nummer 15 in de optocht.
Om alles goed te laten verlopen en tijdig aanwezig te zijn komen we samen om 11.00 uur in het gildehuis Bommel, waarna we om 11.30 uur vertrekken, zodat we na aankomst nog ruim de mogelijkheid hebben om wat kunnen eten of drinken voor de optocht vertrekt. We hopen ook deze keer op een grote groep van onze geüniformeerde leden, zodat we onszelf goed kunnen presenteren in ons eigen Kempen District.
We wensen onze deelnemers aan de wedstrijden veel succes en hopen nu enkele prijzen mee naar Dommelen te kunnen nemen.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.