SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
19 februari 2013
info@sintmartinusgilde.nl
2.13

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

RECHTGEZET

Na een periode van bijna 26 jaar als pastoor in Valkenswaard, heeft pastoor Willy Schaar besloten zijn ambt als Tijdens de Algemene Ledenvergadering kwam een opmerking over de tromcommissie. In het rooster van aftreden blijkt een foutje te zitten in het schema. Formeel was Harrie Wijnen aftredend en herkiesbaar. Door een fout van de deken schrijver is Wim Caris gevraagd of die zich herkiesbaar wilde stellen en Wim is op de Algemene ledenvergadering in de tromcommissie her)kozen. In overleg met beide heren zitten ze nu beiden in de tromcommissie tot het moment dat ze volgens rooster aftreden en/of herkiesbaar zijn. Met excuses van de deken schrijver voor de onduidelijkheid.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het verslag kunt u op de site van ons gilde lezen. Voor diegene die nog niet beschikken over Internet: het verslag wordt u voor de volgende Algemene Ledenvergadering samen met de agenda toegezonden.

OPENING KANTINE

Na jaren van afwachten is het eindelijk bijna zover. Ons gilde heeft een nieuw onderkomen op haar schietterrein. In die keren dat u ons daar bezocht kon u zien dat de oude schuilhut in een zeer slechte staat verkeerde. Nu staat er met medewerking van de gemeente, een mooi nieuw gebouw waarin ons gilde jarenlang mee vooruit hoopt te kunnen. Een gebouw waaraan door onze leden hard gewerkt is om het te maken tot wat het nu is, een gebouw waar we best trots op zijn.
We willen dit gebouw, deze kantine, graag op een feestelijke manier in gebruik nemen en we zijn voornemens om dit op 23 maart a.s. om 13.30 uur te gaan doen.
De kantine zal officieel worden geopend door de burgemeester van Valkenswaard, drs. A. Ederveen, en zal worden ingezegend door emeritus pastoor Jos Biemans.
Wij nodigen u allen graag van harte uit om deze opening met ons mee te vieren. Omdat dit toch een speciale feestelijke gildeactiviteit is zouden we graag zien dat de gildebroeders en gildezusters om uiterlijk 13.00 uur in uniform op het schietterrein aanwezig zijn in verband met het verloop van het programma. Diegenen die geen uniform hebben zijn uiteraard ook zeer welkom, de kantine is er voor iedereen!

SCHIETWEDSTRIJD

Op zondag 24 maart a.s. organiseert het Dommelse Sint Martinusgilde een schietwedstrijd op het schietterrein “ ’t Rond Venneke” aan de Mgr. Smetsstraat 46 in Dommelen.

Alle schutters/sters van bevriende gilden zijn uitgenodigd voor deelname aan deze wedstrijd. Bezoekers als toeschouwer zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. Leden die mogelijk met de opening verhinderd waren zijn uiteraard op deze dag ook welkom om het schietgebeuren mee te maken en de nieuwe kantine te komen bekijken. Er wordt geschoten met klein kaliber (.22) geweer met standaard munitie, volgens het schietreglement welk op het terrein aanwezig is.

Inschrijven vanaf 13.00 uur op het schietterrein voor de volgende disciplines, opgelegd personeel, opgelegd kampioen, vrije hand en puist. De wedstrijd begint om 14.00 uur De prijzen waarom gestreden wordt zijn grote (verse) vleesprijzen. Schuttersleider is dhr. A. van Herk, telefoon 040 2019228.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.