SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
1 november 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
12.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

SINT MAAARTENSVUUR

Op zaterdag 15 november a.s. wordt gewoonte getrouw in Dommelen weer Sint Maarten gevierd. Dit gebeurt in samenwerking met het Waalrese St. Martinusgilde, met een korte kinderdienst in de St. Martinuskerk die om 19.00 uur begint. Meteen na de dienst trekt een korte optocht van kinderen van de basisscholen met lampionnen door Oud Dommelen waarna op het St. Martinusplein in de diverse vuurkorven het vuur zal branden. Hierbij worden weer koeken en chocomel uitgedeeld
Om 18.30 uur verzamelen we ons in uniform bij ons gildehuis, waar ook het vriendschapsschild met het St. Martinusgilde Waalre wordt uitgewisseld. Laat dit St. Maartensvuur ook ons verwarmen en met zoveel mogelijk leden deelnemen aan deze traditie. Afmars naar de kerk om 18.57 uur

KERKELIJKE SINT MARTINUSVIERING

De kerkelijke viering vindt plaats op zondag 16 november.
Het programma voor deze dag is als volgt:

09.00 uur: Bijeenkomst van onze leden in ons gildehuis Bommel aan de Bergstraat 33,
09.27 uur: Afmars naar de kerk
09.30 uur: Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Voor de aanvang van de viering zal pastoor-deken F. Spooren ons nieuwe hoofdvaandel inzegenen.
Na de eucharistieviering wordt op het kerkplein de Eed van Trouw hernieuwd aan het Kerkelijk en wereldlijk gezag, waarna de vendelgroet zal worden gebracht.
Hierna volgt de afmars naar het gildehuis, waar koffie en broodjes geserveerd zullen worden.
De overheid hoopt bij deze hoogtijdag voor ons gilde op een goede opkomst van onze leden, en wenst u allen een goede viering.


DANK

Via de bijgevoegde bijlage wil Mariėtte Mikkers Bosmans alle gildebroeders en gildezusters bedanken voor de medewerking van ons gilde aan de uitvaart en crematie van onze regerend deken Hans Mikkers.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.