SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
23 april 2018
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl


Convocatie

Beste leden van het Sint Martinusgilde,

Jac Gubbels
5 april. Ik krijg in de ochtend een telefoontje van het nichtje van Jac Gubbels met de mededeling dat Jac deze ochtend is overleden.
Ik verschiet hier erg van. Omdat ik niet in de wetenschap was dat het zo slecht ging met Jac. Jac is geboren 12 april 1945. Hij is dus bijna 73 jaar geworden.
Op 20 november 2003 is hij lid geworden van het gilde. Hij heeft vele jaren de functie van bode voor het gilde verzorgd. Maar bovenal was hij een gezellige man die zeker een meerwaarde voor het gilde was. We zullen hem missen. Jac is op 8 april in familie kring gecremeerd.

Dodenherdenking:
Op 4 mei a.s. wordt de jaarlijkse dodenherdenking in de gemeente Valkenswaard gehouden. Ons gilde neemt ook hieraan deel.
De gilden uit Borkel en Schaft verzorgen de plechtigheid op het oorlogskerkhof aan de Luikerweg.

Het programma voor deze plechtigheid:
19.50 uur Stille tocht vanaf Nicolaaskerk langs Markt naar Verzetsstrijdersplein
19.58 uur Lid Koninklijke Harmonie UNA blaast Taptoesignaal
20.59 uur begin stilte tromgeroffel door gilden (Hoofdman geeft teken)
20.00 uur 2 Minuten stilte
20.02 uur einde stilte tromgeroffel door gilden (Hoofdman geeft teken)
20.02 uur Het Wilhelmus 1e en 6e couplet door Harmonie
20.04 uur Kort woord door voorzitter comité 4 mei Valkenswaard
20.09 uur Herdenkingswoord door Wethouder Bax
20.19 uur Gebed door pastoor Ph.G.A. Spooren
20.21 uur Afsluiting door de Ceremoniemeester
20.22 uur de gilden keren zich naar het verzetsstrijders beeld
20.22 uur de gilden verlaten het Verzetsstrijders plein met stille trom
Einde programma

4 mei verzamelen in ons gildehuis aan de Bergstraat 18.15 uur, uiteraard in tenue.
Daarna verzamelen we met de Valkenswaardse gilden om 19.15 uur bij café Lugano aan de Leenderweg voor afmars naar de Markt

Op zondag 6 mei is weer de jaarlijkse braderie in Waalre.
Zoals elk jaar heeft ons gilde weer toegezegd haar medewerking hieraan te verlenen.

De braderie gaat open na de kerkdienst van 10.30 uur. Traditie getrouw zal de opening geschieden door een gezamenlijk optreden van het Sint Martinus gilde van Dommelen en het Sint Martinusgilde van Waalre.

De samenkomst van ons gilde is s ’morgens om 10.15 uur in ons gildehuis aan de Bergstraat.
10.45 uur worden we verwacht in het gildehuis van het Sint Martinusgilde Waalre “De Doelen” op de markt.

Zoals gewend is er op deze braderie het schieten op de vogel om het wisselschild van de koningen van district zuid. Deze wedstrijd begint plusminus 16.00 uur. Natuurlijk wensen wij onze koning Mariette daarbij veel succes. We hopen natuurlijk op lekker weer zodat ieder er een leuke dag van kan maken.

Vanzelfsprekend hoopt de overheid op een goede opkomst van onze leden.

Clubkas RABO bank
Dan nog wil ik de clubkas nog een keer extra onder de aandacht brengen.
Als je lid bent van de Rabobank mag je stemmen en elke stem breng geld op voor het gilde. Dus maak hiervan gebruik en stem op het St Martinus gilde. Iedereen mag 5 stemmen uitbrengen. Dus als je in de mogelijkheid bent om je stem te delen met mensen die je kent, maak daarvan dan gebruik
(als jij op het St Martinusgilde stemt dan breng ik een stem uit op jullie vereniging)
Stemmen kan nog tot 30 april

Zo dat was het weer, iedereen de vriendelijke goeten.
De dekenschrijver,
Carel v Bommel.