SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
23 mei 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
07.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

1 JUNI KRINGGILDENDAG SINT-JANSGILDE SOERENDONK

Op zondag 1 juni organiseert het Sint-Jansgilde uit Soerendonk onder het motto ”Belééf de traditie” de 72e Kringgildendag van de Kring Kempenland. Om 13.00 uur start de optocht vanaf het feestterrein nabij kasteel Cranendonck. Ons gilde heeft nummer 22 in de optocht.
Om alles goed te laten verlopen en tijdig aanwezig te zijn komen we samen om 11.00 uur in het gildehuis Bommel, waarna we om 11.30 uur vertrekken, zodat we na aankomst nog ruim de mogelijkheid hebben om wat kunnen eten of drinken voor de optocht vertrekt. We hopen op een grote deelname van onze geüniformeerde leden, en we wensen onze deelnemers aan de wedstrijden veel succes.

TEERDAG EN KONINGSCHIETEN 21 JUNI 2014

Zaterdag 21 juni a.s. viert het gilde weer haar traditionele Teerdag. Naast deze jaarlijks terugkerende feestelijke dag vindt dit jaar ook weer het driejaarlijkse traditionele Koningschieten plaats.
Het programma voor deze dag is als volgt:

12.30 uur: samenkomst van het gilde in het gildehuis (in uniform)
13.00 uur: afmars naar het schietterrein ”’t Rond Venneke”
13.30 uur: aanvang van het traditioneel Koningschieten.

Na het bekend worden van de nieuwe Koning, wordt deze, met de nieuwe Konings-deken geïnstalleerd en gehuldigd, waarna in het gildehuis de officiële receptie zal plaatsvinden.

17.30 uur: aanvang koffietafel met loterij en huldiging jubilarissen.

Wij verzoeken die gildeleden welke zich serieus kandidaat willen stellen voor deelname aan het Koningschieten, bijgaande antwoordstrook in te vullen en dit voor 14 juni a.s. in te leveren bij de Regerend Deken Hans Mikkers, Hoefsmidwei 40 of bij de Hopman, Ben van Velthoven, Servatiusdal 19 in Dommelen.

Nb: Kandidaten voor het koningschap dienen zich te realiseren dat wanneer zij geen lid zijn van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie)slechts drie keer per jaar mogen schieten om aan de wettelijk geldende verplichtingen te kunnen voldoen.
Van de koning mag worden verwacht dat hij voor ons gilde deelneemt aan de Kringgildendag, het Intergilde koningschieten en het schieten om het koningskruis op de Braderie Waalre.

Omdat onze hospes ook ruimschoots op tijd weten hoeveel deelnemers er zullen zijn voor de koffietafel vragen u ook de antwoordstrook voor deelname aan de koffietafel in te vullen en eveneens voor 14 juni inleveren bij de Hopman.

ALGEMEEN
Het Koningschieten als bedoeld in artikel 15, vierde lid van de statuten, is een grote en belangrijke traditie in het gilde.
Het strijden om de Koningstitel is bij afzonderlijk reglement geregeld.
Artikel 15 lid 4:
Koning is degene, die bij het driejaarlijks traditionele koningschieten op de teerdag de koningsvogel schiet en het koningschap na daartoe gedaan verzoek door de hopman heeft aanvaard.
Hoewel lid zijnde van de overheid heef hij geen stemrecht hierin.
De koning wordt geacht door de overheid te zijn benoemd.

Het volledig reglement Koningschieten staat op deze website onder menuoptie "Organisatie",
Om het in te zien klik op: "Reglement koningschieten"

INTERGILDEKONINGSCHIETEN

Op zondag 29 juni kan onze (nieuwe) koning meteen aan de slag bij het Intergilde koningschieten om de titel ”Koning van Groot Valkenswaard”. Dit evenement is inmiddels ook niet meer weg te denken en vind plaats op het schietterrein van het Sint Sebastiaangilde in Borkel te Borkel.
Van het programma is op dit moment nog niet veel meer bekend dan dat het dat het om 13.00 uur begint, dat er wordt gevendeld, er naast natuurlijk het koningschieten wedstrijden zijn op het klepschieten, een wedstrijd voor niet-gildeleden en dat er met de luchtbuks en het lasergeweer wordt geschoten.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.