SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
25 mei 2018
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl

Beste leden van het Sint Martinus gilde

Op 24 juni a.s. is de jaarlijkse fietstocht van het gilde.
De fietstocht is ongeveer 30 km dus ook voor niet geoefende fietsers is dit een mooie afstand. Jac van Herk fietst evenals vorig jaar voor en hij bedenkt een leuke route.

Het programma ziet er als volgt uit:
De datum zoals gezegd 24 juni
Verzamelen: Op het Rond Venneke 11.30 uur. De koffie/thee staat dan klaar en die krijgen jullie aangeboden door het gilde.

Om 16.00 uur terugkomst op het Rond Venneke.
Als je niet meegaat (of niet meekunt) fietsen maar je wil wel graag mee barbecueλn dan moet je ervoor zorgen dat je om 16.00 uur op het Rond Venneke bent.
Helaas zijn er aan de barbecue minimale kosten verbonden van € 10.00 p.p. maar je krijgt er dan wel 2 consumpties bij. En je moet jezelf aanmelden zodat de organisatie goed kan inkopen.
Inleveren kan uiterlijk t/m 17 juni.

Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Harry Wijnen Ranonkelstraat 16
bij voorkeur in een envelop met het te betalen geld erin.
Je kan ook per mail aanmelden en de kosten op 24 juni voldoenNaam………………………………… wil graag meedoen met de barbecue op 24 juni en

betaald € …………..Met vriendelijke groeten de Dekenschrijver Carel van Bommel.