SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
28 april 2012
info@sintmartinusgilde.nl
04.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

68e HERDENKING BRABANTSE GESNEUVELDEN

Op vrijdag 4 mei a.s. worden in Waalre de Brabantse Gesneuvelden herdacht. Ook dit jaar nemen veel nabestaanden en talrijke civiele en militaire autoriteiten uit binnen- en buitenland deel aan deze herdenkings- plechtigheid.
Het bestuur van de Stichting Brabantse Gesneuvelden stelt het zeer op prijs als de Gilden van Kring Kempenland in groten getale bij deze herdenking aanwezig zijn en nodigt ons uit om hierbij aanwezig te zijn.
De kranslegging en het defilé in het oude Willibrorduskerkje vinden plaats om circa 20.10 uur. U wordt verzocht om uiterlijk 19.00 uur uw plaats in de kerk te hebben ingenomen. Na afloop van de kranslegging en het defilé zal een kop koffie of een verfrissing worden aangeboden in het gemeenschapshuis Het Klooster te Waalre.
Samenkomst voor onze gildenbroeders en –zusters die hieraan willen deelnemen,(in uniform) is uiterlijk om 18.15 uur in ons gildehuis Bommel, waarna gezamenlijk naar Waalre kan worden gereden.

26e BRADERIE WAALRE

Op zondag 6 mei wordt de 26e Wolderse Braderie gehouden. De braderie gaat open na de H. Mis van 10.30 uur, dat zal dus ca. 11.30 uur zijn. Traditiegetrouw is deze opening met het gezamenlijke optreden van de beide Sint Martinusgilden uit Waalre en Dommelen. Onze gildebroeders uit Waalre vragen ons om vanaf 10.45 uur in hun gildehuis Café Rest. ”De Doelen” op de Markt aanwezig te zijn.
Om aan deze wens te voldoen en op tijd in Waalre te zijn, komen we samen in ons eigen gildehuis Bommel op de Bergstraat om 10.15 uur zodat we omstreeks 10.30 uur kunnen vertrekken naar Waalre.
Een vast onderdeel op deze braderie is het schieten op de vogel om het wisselschild door de Koningen van District Zuid, dat in de loop van de middag plaats vind. Wij wensen onze koning Harrie Wijnen hierbij veel succes.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.