SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
28 oktober 2012
info@sintmartinusgilde.nl
13.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

UITWISSELING MET SINT SEBASTIAANGILDE BORKEL

Op zondag 4 november a.s. vindt binnen ons gilde de laatste uitwisseling in dit jaar plaats tussen de schutters van het Sint Martinusgilde en die van het Sint Sebastiaangilde uit Borkel.
Deze wedstrijd zou oorspronkelijk op 18 november in Dommelen plaats vinden, maar omdat het dan ook Kempenschieten is in Borkel en we nog druk bezig zijn met onze kantine in orde te maken is in overleg besloten de wedstrijd op 4 november in Borkel te houden.
Aanvang 10.00 uur.

VIERING ST. MAARTEN MET ST.MAARTENSVUUR

Op zaterdag 10 november a.s. wordt in Dommelen weer Sint Maarten gevierd. Dit gebeurt in samenwerking met het Waalrese St. Martinusgilde, met een korte kinderdienst in de Dommelse kerk die om 19.00 uur begint.
Meteen na de dienst trekt een korte optocht door Oud Dommelen waarna op het St. Martinusplein in de diverse vuur- korven het vuur zal branden. Hierbij worden weer koeken en chocomel uitgedeeld voor de schoolkinderen van de Dommelse basisscholen.
Om 18.30 uur verzamelen we ons in uniform bij ons gildehuis, waar ook het vriendschapsschild wordt uitgewisseld.
Afmars naar de kerk om 18.57 uur.

KERKELIJKE SINT MARTINUSVIERING

De kerkelijke viering vindt plaats op zondag 11 november.
Het programma voor deze dag is als volgt:

09.00 Bijeenkomst van onze leden in ons gildehuis Bommel aan de Bergstraat 33,
09.15 Installatie nieuwe leden
09.27 Afmars naar de kerk
09.30 Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Na de eucharistieviering wordt op het kerkplein de Eed van Trouw hernieuwd aan het Kerkelijk en wereldlijk gezag, waarna de vendelgroet zal worden gebracht. Hierna volgt de afmars naar het gildehuis, waar koffie en broodjes zullen geserveerd.
De overheid hoopt bij deze hoogtijdag voor ons gilde op een goede opkomst van onze leden, en wenst u allen een goede viering.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.