SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
28 oktober 2018
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl

Beste leden van het Sint Martinus gilde

10 en 11 november viert ons gilde het patroonfeest van de Heilige Sint Martinus.
Evenals 2 jaar geleden heeft de overheid Buurtvereniging Oud Dommelen gevraagd om mee te doen aan dit gebruik. Zij hebben wederom toegestemd. En zoals gebruikelijk doet ook het Sint Martinus gilde van Waalre mee.
De samenkomst is in het gildehuis waarna we gezamenlijk naar de kerk gaan voor een korte dienst. Na de dienst worden we opgewacht door ruiters van het Sint Mart. gilde van Waalre die ons voorgaan in de optocht. De kinderen van de basisschool en mensen van de buurtvereniging hebben lampionnen gemaakt, en zullen hiermee meelopen in de optocht. De optocht gaat een stukje door de bloemenwijk en door het lage heide gebied van oud dommelen en zal eindigen aan de Sniederslaan . Daar zal volop vuur zijn en warme chocomel ranja en eierkoeken.
Zondag 11 november símorgens is het verzamelen in ons gildehuis. Aansluiten is er dan een plechtige eucharistieviering met gilde eer. Waarna op het kerkplein de Eed van Trouw worden aangeboden aan wereldlijk en kerkelijk gezag en een vendelgroet aan U. Daarna de afmars naar het gildehuis aan de Bergstraat waar koffie en broodjes klaar zullen staan en u krijgt ook nog een lekker drankje van het gilde.

Zaterdag 10 november
18.30 uur Samenkomst in het Gildehuis
19.00 uur kerkdienst
19.30 lampionnen optocht
Aansluitend Sint Maartens vuur
Zondag 11 november
08.45 uur samenkomst in het gildehuis
09.25 vertrek naar de kerk
aansluitend eed van trouw en de vendelgroet
10.45 uur afmars naar de kerk

Beste leden zoals u kunt lezen hebben veel mensen zich ingezet om het weekend van onze patroonheilige zo gevarieerd mogelijk te vieren. We gaan ervan uit dat onze gekostumeerde leden hierbij aanwezig zijn. Maar het is natuurlijk heel fijn als de niet gekostumeerde leden ook op 1 van de 2 of op beide dagen aanwezig zijn.

Namens de overheid van het Sint Martinusgilde groet ik u vriendelijk,
De dekenschrijver,
Carel v Bommel.