SINT MARTINUS GILDE

   VAN    HET    HEILIG    SACRAMENT    DOMMELEN

                           

                                CONVOCATIE

 

 

Secretariaat: Servatiusdal 19

              5551 CK  Dommelen

Telefoon:     040 2017767

Dommelen:    29 juni 2012

E-mail:       info@sintmartinusgilde.nl

 

Convoc.nr.:   08.12

 

 

 

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

 

GILDEZUSTER JEANNETTE VAN MAURIK OVERLEDEN

 

 

 

            

    

Op 28 juni na een slepende ziekte toch nog onverwacht op 66 jarige leeftijd overleden gildezuster

 

               JEANNETTE VAN MAURIK DE LAAT

 

Jeannette was vanaf juni 1992 lid van ons gilde en was regelmatig bij de activiteiten van het gilde betrokken.

 

De uitvaart zal op verzoek van de familie met gilde-eer worden gehouden op woensdag 4 juli om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Dommelen, waarna zij zal worden begraven op het parochiekerkhof.

 

Na de plechtige uitvaart is het gilde uitgenodigd in het gildehuis voor de koffietafel.

 

Samenkomst van het gilde in uniform om 10.00 uur in het gildehuis Partycentrum Bommel aan de Bergstraat 33.

 

Het gilde wenst gildebroeder Jules van Maurik en zijn dochter heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

 

Met vriendelijke Gildengroet,

 

 

 

De Overheid.