SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
29 oktober 2015
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
10.15

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

SINT MAARTENSVUUR WAALRE

Het Waalrese Sint Martinusgilde heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse viering met het Sint Maartensvuur. Dat wordt deze keer gehouden op zaterdag 7 november in Waalre. Omdat het de veertigste keer is dat we dit samen vieren vragen ze ons om met zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig te kunnen zijn. De viering begint om 18.00 uur met een korte diens in de Willibrorduskerk waarna wordt afgemarcheerd naar de vuurplaats op de Dreefstraat.
Samenkomst om 17.00 in ons gildehuis, vertrek Naar Waalre om 17.15. Samenkomst van de beide gilden om 17.30 uur in café De Doelen op de Markt te Waalre.

SINT MARTINUSVIERING DOMMELEN

De kerkelijke viering in Dommelen is op zondag 15 november.
Het programma voor deze dag is als volgt:

09.00 uur: Bijeenkomst van onze leden in ons gildehuis Bommel aan de Bergstraat 33,
09.27 Afmars naar de kerk
09.30 Plechtige Eucharistieviering met gilde-eer.

Voor de aanvang van de viering zal pastoor-deken F. Spooren als pastoor van de nieuwe parochie St. Willibrord waaronder onze kerk ressorteert, worden geďnstalleerd als ere deken van ons gilde.
Na de eucharistieviering wordt op het kerkplein de Eed van Trouw hernieuwd aan het Kerkelijk en wereldlijk gezag, waarna de vendelgroet zal worden gebracht.
Hierna volgt de afmars naar het gildehuis, waar koffie en broodjes zullen geserveerd.
De overheid hoopt bij deze hoogtijdag voor ons gilde op een goede opkomst van onze leden, en wenst u allen een goede viering.

Als aanvulling op deze convocatie nog het volgende:

Tijdens de laatste Sint Martinusviering in onze prachtige kerk zijn er kennelijk wat onduidelijkheden ontstaan met betrekking tot de gereserveerde plaatsen in de kerk. Voor alle duidelijkheid zetten we alles nog eens op een rijtje:
De muzikanten zitten links en rechts in de zijbeuken.
De eerste bank links voor is voor de hopman, koning en koningin en de gildeheer.
De bank daarachter is voor de zilverdragers en de geüniformeerde leden.
De eerste bank rechtsvoor is voor de burgemeester en eventueel wethouders of gemeentebestuurders, daarachter zitten de niet geüniformeerde leden die wel een sjerp van het gilde dragen.
Het offeren op de gildetrom tijdens de viering is voorbehouden aan die leden van het gilde die als zodanig herkenbaar zijn, dus de geüniformeerde leden en zij die de sjerp dragen, zodat het voor iedereen duidelijk is wie deel uit maakt van het gilde.

NB: Mochten deze regels tijdens bv. een uitvaart op wens van de familie worden aangepast, wordt dat tijdens de bijeenkomst in het gildehuis bekend gemaakt voor de betreffende viering.Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.