SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
29 september 2012
info@sintmartinusgilde.nl
12.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

CONTACTAVOND LEDEN

De contactavond voor onze leden kan ook deze keer geen doorgang vinden. Reden is helaas te weinig belangstelling. Mogelijk komen we het volgen jaar met iets nieuws, de overheid is “het ei nog aan het uitbroeden”.Toch blijft het jammer dat er zo weinig belangstelling voor deze avonden is.

OPSCHONEN CONTRIBUTIE BESTAND

De deken-fiscaal schoont regelmatig het contributie bestand. Hierbij blijkt dat er nog steeds enkele leden blijven met (ruime) contributie achterstand. Dit ondanks aanschrijvingen die deze leden reeds hebben ontvangen. Omdat we in deze tijden heel veel uitgaven hebben, denkt u aan de uniformen en de nieuwe kantine, denkt de overheid er aan om hier iets aan te gaan doen. Op de eerste plaats zijn leden zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van hun contributie.
Het gemakkelijkst gaat dat via een automatische afschrijving bij de bank op ons bankrekeningnummer 11 18 01 818.
Dat is voor u gemakkelijk en voor het gilde, zo word altijd tijdig betaald en raakt u niet achter.
Per kas kan het eventueel bij de deken fiscaal Eric Janssen, Hoefsmidwei 38, maar via de bank heeft voorkeur.
Kijkt u uw eigen contributie nog eens kritisch na en maak deze a.u.b. op tijd over. Mocht u dubbel hebben betaald, wordt dit uiteraard z.s.m. aan u terugbetaald.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.