SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
30 januari 2014
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
02.14

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

CONTRIBUTIE

Op de in januari gehouden ledenvergadering is een voorstel gedaan om de contributie te verhogen omdat de huidige contributie bedragen onvoldoende zijn om het voortbestaan van het gilde te waarborgen.
De contributie is jaren niet geïndexeerd en donaties worden ook minder. Het voorstel was om per 1 januari 2015 de contributie voor leden te verhogen naar € 35,00 per jaar en voor jeugdleden € 20,00 per jaar, met de restrictie dat deze voor vijf jaar wordt vastgezet.
De Algemene ledenvergadering is met algemene stemmen met het voorstel akkoord gegaan. Wij vragen u hier voor het volgend jaar

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.