SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
30 maart 2015
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl
03.15

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

ERE DEKEN DRÉ VAN DOMMELEN OVERLEDEN

Na een langdurige periode van verpleging is op 30 maart, de ere deken van het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen

DRÉ VAN DOMMELEN
Lid in de Orde van Oranje Nassau

op 78 jarige leeftijd overleden.

Dré was lid van het gilde vanaf 1958 en vervulde daarin diverse functies. Hij was o.a. vendelier, geweerschutter en lid van de overheid. Vanwege zijn langdurige verdienste voor het gilde als instructeur vendelen en overheidslid was Dré ere deken van het gilde.

De plechtige uitvaart met gilde eer zal worden gehouden op vrijdag 3 april om 10.30 in de parochiekerk van de H. Martinus, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof te Dommelen.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Dré te nemen in uitvaartcentrum van de Dela aan de Rosheuvel te Valkenswaard, op donderdag 2 april van 17.45 tot 18.30 uur.

Op de dag van de uitvaart komt het gilde om 10.00 uur bijeen in het gildehuis, Partycentrum Bommel aan de Bergstraat 33, waarna we Dré de laatste eer zullen gaan bewijzen.

Met vriendelijke Gildengroet,
De Overheid