SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
3 juni 2012
info@sintmartinusgilde.nl
06.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

GILDEBROEDER TINUS COPPENS OVERLEDEN

Zaterdag jl. bereikte ons het bericht dat gildebroeder

M. (TINUS) COPPENS


op vrijdag 1 juni op 88 jarige leeftijd is overleden.
Tinus was vanaf 1985 lid van ons gilde.

De uitvaartdienst zal op woensdag 6 juni a.s. om 11.00 uur worden gehouden in de St. Martinuskerk te Dommelen, waarna hij zal worden begraven op het parochiekerkhof.
De uitvaart zal op verzoek van de familie worden gehouden zonder gilde-eer.

Als gilde willen wij onze gildebroeder toch de laatste eer bewijzen.
Daarom vragen we u om toch met zoveel mogelijk gildebroeders en gildezusters bij de uitvaart van Tinus aanwezig te zijn.

Er is gelegenheid om nog afscheid van hem te nemen op dinsdag 5 juni van 19.00 tot 20.00 uur op zijn kamer op Taxandria, Schutter 1 aan de Van de Venstraat 15 te Valkenswaard.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.

Klik hierop om de rouwkaart in te zien