SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
5 augustus 2012
info@sintmartinusgilde.nl
09.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

GILDEFIETSTOCHT

De fietstocht voor onze leden en hun gezinsleden wordt dit jaar gehouden op zondag 19 augustus. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het schietterrein aan de Mgr. Smetsstraat 46. Zorgt u ervoor dat u op tijd bent. Het gilde zorgt ook dit jaar weer voor het eten na afloop van de fietstocht op het schietterrein.
Op deze fietstocht worden maximaal twee consumpties door het gilde verzorgd. Overige consumpties of extras zijn voor eigen rekening. Er zal rekening worden gehouden dat er sanitaire voorzieningen op de stopplaatsen zijn, en dat de tocht voor iedereen te fietsen is.

Omdat we graag weten hoeveel deelnemers er mee zullen doen, vragen we u de onderstaande strook in te vullen en vr 12 augustus in te leveren bij H. Wijnen Ranonkelstraat 16, tel: 040 2017546, of meldt u aan via e-mail op bovenstaand e-mail adres van het gilde, zodat we weten voor hoeveel personen eten besteld moet worden.

Voor het eten vragen we een kleine bijdrage in de kosten, voor volwassenen 5,00 per persoon, voor deelnemers onder de 16 jaar 3,50 per persoon.

Dit bedrag zien we graag bij de aanmelding bijgevoegd.

Op deze eerste activiteit na de vakantieperiode hopen we op een goede opkomst van onze leden en wensen we u alvast een fijne en plezierige fietstocht.

OPENING SCHIETSEIZOEN 2012-2013

Op zaterdag 25 augustus (Dommelen kermis) wordt het nieuwe seizoen voor ons gilde weer geopend met een schietwedstrijd. Dit gebeurt uiteraard op het schietterrein t Rond Venneke aan de Mgr. Smetsstraat in Dommelen. Het schietterrein is open vanaf 13.00 uur en de wedstrijden beginnen om 13.30 uur.
We hopen dat iedereen weer gezond en wel terug is van vakantie en bij deze activiteit aanwezig kan zijn. Wilt u echt niet mee schieten, kom dan onze schutters aanmoedigen tijdens de wedstrijd.

Verder wordt het schild van de familie Van Otten aan de winnaar van de zomercompetitie uitgereikt.

De repetities voor onze muziekanten beginnen de vanaf 11 september om 10.00 uur in de schuilhut op het terrein, en ook de schietoefeningen voor de schutters/sters beginnen dan weer. Het repetitierooster voor deze termijn ziet u hieronder weergegeven.
De overheid hoopt dat iedereen weer goed uitgerust en veilig is teruggekeerd van de vakantie en bij dit gebeuren aanwezig kan zijn.

WEBSITE SINTMARTINUSGILDE.NL

Wist u dat ons gilde sinds enige tijd een eigen website op het internet heeft?
Daar kunt u o.a. alle convocaties nog eens na lezen en nog veel meer. Heeft u nog beeldmateriaal waarvan u denkt dat het leuk is om op de site te plaatsen zodat iedereen eens mee kan kijken laat het ons dan weten. U vindt ons gilde op www.sintmartinusgilde.nl
Kijk er maar eens naar.

REPETITIEROOSTER 2E HALFJAAR

Repetitierooster 2de half jaar 2012

09 september
23 september
07 oktober
21 oktober
04 november *)
18 november
02 december
16 december
30 december

*) 04 november vervalt i.v.m. uitwisseling schietwedstrijd Dommelen-Borkel.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.


=========================================================
Antwoordstrook voor deelname aan de gildefietstocht op 19 augustus 2012.

Wij nemen deel aan de fietstocht met eten na afloop op 19 augustus met . . . personen.

De kosten bedragen . . . . . . . . en worden hierbij voldaan.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . .