SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
5 mei 2018
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl


Convocatie (Let op: Tijden gecorrigeerd op 15-5-2018)

Beste leden van het Sint Martinusgilde,

Teerdag

Zaterdag 2 juni is de jaarlijkse teerdag van het Sint Martinus gilde.
S middag zal er geschoten worden voor de schutter van het jaar, waarbij ook niet schutters en belangstellende van harte welkom zijn.

12.30 uur: samenkomst in het gildehuis (in uniform)
13.00 uur: afmars naar het schietterrein “Het rond Venneke"
13.30 uur. Aanvang schietwedstrijd

Het avond programma:
Begint met een koffietafel om 19.00 uur. Waar de aandacht natuurlijk gaat naar de schutter van het jaar, maar zeker ook naar de jubilarissen. Er zijn dit jaar 3 personen 50 jaar lid en er is 1 persoon 70 jaar lid. En de overheid heeft er zich op voorbereid om deze jubilarissen op passende wijze te huldigen.
Aansluitend is er dan natuurlijk de loterij. Al met al een goed gevulde avond. En natuurlijk vind de overheid het fijn als ze veel leden mag begroeten op deze avond.

Voor deelname aan de koffietafel graag het strookje onderaan deze pagina invullen en inleveren bij
Ben van Velthoven Servatiusdal 19 Dommelen. Tel. 040 2017767
Of bij mij Bergstraat 31 Telf. 06 47476373
Je kan natuurlijk ook via de mail laten weten of je komt.


Kring Kempen gilde dag

Zondag 3 juni organiseert Stichting Kring gilde dag Kempenland (SKK) de 76ste kring gilde dag.
Zoals u wellicht weet word dit door de gezamenlijke gilde uit de kring georganiseerd.
Ook ons gilde neemt hieraan deel Dit groots evenement zal wederom gehouden worden bij het Evoluon in Eindhoven.

De overheid roept u op om met zoveel mogelijk gekostumeerde leden hieraan gehoor te geven.

Verzamelen in het gildehuis aan de Bergstraat om 10.00 uur in gilde tenue.
Gezamenlijk vertrek naar Eindhoven 10.30 uur
We hopen dat ons gilde zichzelf goed kan presenteren in de optocht.
We wensen onze deelnemers succes aan de wedstrijden waaraan zij deelnemen.

Antwoordstrook
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Antwoordstrook voor deelname aan de koffietafel op de teerdag v\h Sint Martinusgilde op 2 juniNaam……………………………………………………….Aantal personen…………………..


Met vriendelijke groeten.
De dekenschrijver,
Carel v Bommel.