SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
Internet:
E-mail:

Print deze pagina
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
5 september 2018
http://www.sintmartinusgilde.nl
info@sintmartinusgilde.nl

Beste leden van het Sint Martinus gilde

Het bestuur van de stichting herdenking Brabants gesneuvelde heeft de eer u uit te nodigen aanwezig te zijn bij de 74ste provinciale herdenking van de Brabants gesneuvelde militairen en verzetsstrijders op woensdag 12 sept.
Aanvang 19.00 uur in de Wilibrorduskerk Markt 23 Waalre. Ook uw familie en vrienden zijn van harte welkom.
Indien u aan deze herdenking als gildebroeder of zuster wil deelnemen word u geacht aanwezig te zijn in gilde tenue om 18.30 uur voor de kerk in Waalre.

Vriendelijke groetjes.
Dekenschrijver,
Carel van Bommel.