SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN
CONVOCATIE

Secretariaat:

Telefoon:
Dommelen:
E-mail:
Convoc.nr.:
Print deze pagina
Servatiusdal 19
5551 CK Dommelen
040 2017767
7 mei 2012
info@sintmartinusgilde.nl
05.12

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

KRINGGILDENDAG SINT JORISGILDE STRATUM (EINDHOVEN)

Op zondag 3 juni organiseert het Sint Jorisgilde te Stratum de 70e Kringgildendag van de Kring Kempenland. Om 13.00 uur start de optocht vanaf het feestterrein vanaf het Ton Smitspark (nabij Poelhekkelaan)
Om alles goed te laten verlopen en tijdig aanwezig te zijn komt ons gilde samen om 11.00 uur in het gildehuis Bommel, waarna we om 11.30 uur vertrekken, zodat we na aankomst nog ruim de mogelijkheid hebben om wat kunnen eten of drinken voor de optocht vertrekt.
We wensen onze deelnemers aan de wedstrijden veel succes.

TEERDAG, WEDSTRIJD SCHUTTER VAN HET JAAR, AFSCHEID HOPMAN

Zaterdag 9 juni a.s. viert het gilde weer haar traditionele Teerdag en wordt de wedstrijd Schutter van het Jaar gehouden, en de wedstrijd voor onze dames om de Toon van Dommelenprijs.
Na deze wedstrijd wordt vertrokken naar het gildehuis de Bommel, alwaar de hopman na 28 jaar zijn functie te hebben vervuld, gedechargeerd en Ben van Velthoven als Hopman ge´nstalleerd wordt.
Dit jaar vieren we onze teerdag ook met een gouden jubilaris, nl. schuttersleider Noud van Herk is 50 jaar lid, hopman Wim Dekkers is 40 jaar lid en Harrie en Tilly Wijnen zijn 25 jaar lid. Verder zijn de HH. J. Lavrijssen, W. Verhoeven, F. v.d. Paal en E. Janssen 12Ż jaar lid.

Het programma voor deze dag is als volgt samengesteld:
12.30 uur:
13.00 uur:


17.00 uur:
17.30 uur:
19.00 uur:
19.30 uur:

20.30 uur:
Samenkomst van het gilde, in uniform, in het gildehuis
Afmars naar het schietterrein, waar om 13.30 uur de wedstrijden om de
Schutter van het Jaar en de Toon van Dommelenprijs worden gehouden.
Na de wedstrijden vindt de wisseling van Hopman plaats.
Samenkomst in het gildehuis voor de feestavond
Aanvang koffietafel
Huldiging jubilarissen
Receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Noud van Herk
en functioneel afscheid Hopman Wim Dekkers.
Aanvang feestavond

Ons verzoek is om deelnemers aan de koffietafel de onderstaande antwoordstrook in te vullen vˇˇr 30 mei in te leveren bij hopman W. Dekkers, Mgr. Smetsstraat 23 zodat we voldoende eten kunnen bestellen voor onze leden.
Ook kunt u zich vˇˇr 1 juni via e-mail hiervoor aanmelden op bovenstaand e-mail adres van het gilde.

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.


=========================================================

Antwoordstrook voor deelname aan de koffietafel teerdag op 9 juni.

Ondergetekende:

(naam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(adres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wenst met . . . personen deel te nemen aan de koffietafel tijdens de teerdag.

(handtekening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


A.u.b. inleveren voor 01 juni a.s.