SINT MARTINUS GILDE

   VAN    HET    HEILIG    SACRAMENT    DOMMELEN

                           

                                CONVOCATIE

 

 

Secretariaat: Servatiusdal 19

              5551 CK  Dommelen

Telefoon:     040 2017767

Dommelen:    8 mei 2013

E-mail:       info@sintmartinusgilde.nl

www.sintmartinusgilde.nl

Convoc.nr.:   04.13

 

Aan alle gildenbroeders en gildenzusters,

 

 

1 JUNI TEERDAG EN WEDSTRIJD SCHUTTER VAN HET JAAR

Zaterdag 1 juni a.s. viert het gilde weer haar traditionele Teerdag en wordt de wedstrijd Schutter van het Jaar gehouden, en de wedstrijd voor onze dames om de Toon van Dommelenprijs.

Dit jaar vieren we onze teerdag ook met een gouden jubilaris, nl. mevr. Ria van den Eijnden, zij is 50 jaar lid, Ad Schoormans is 40 jaar lid, Regerend deken Hans Mikkers is 40 (41) jaar lid, onze Hospes Wies van Bommel en Floris van Wanroy zijn 25 jaar lid. Verder is dhr. Nol Verberne 12½ jaar lid.

Opperdeken Wim Jansen is zelfs 65 jaar lid! 

 

Het programma voor deze dag is als volgt samengesteld:

12.30 uur:  Samenkomst van het gilde, in uniform, in het gildehuis

13.00 uur:  Afmars naar het schietterrein, waar om 13.30 uur de wedstrijden om de Schutter van het Jaar en de Toon van Dommelenprijs worden gehouden.

17.00 uur: Samenkomst in het gildehuis voor de feestavond

17.30 uur: Aanvang koffietafel

19.00 uur: Huldiging jubilarissen

19.30 uur: Gelegenheid tot feliciteren van de jubilarissen.

20.30 uur: Aanvang teeravond.

 

Ons verzoek is om deelnemers aan de koffietafel de onderstaande antwoordstrook in te vullen vóór 25 mei in te leveren bij hopman

Ben van Velthoven, Servatiusdal 19 in Dommelen zodat we voldoende eten kunnen bestellen voor onze leden. Ook kunt u zich vóór 25 mei via e-mail hiervoor aanmelden op bovenstaand e-mail adres van het gilde.

 

2 JUNI KRINGGILDENDAG ONZE LIEVE VROUWEGILDE EERSEL

Op zondag 2 juni organiseert het Onze Lieve Vrouwengilde Eersel de 71e Kringgildendag van de Kring Kempenland.

Om 13.00 uur start de optocht vanaf het feestterrein vanaf de Postelseweg.

Om alles goed te laten verlopen en tijdig aanwezig te zijn komt ons gilde samen om 11.00 uur in het gildehuis Bommel, waarna we om 11.30 uur vertrekken, zodat we na aankomst nog ruim de mogelijkheid hebben om wat kunnen eten of drinken voor de optocht vertrekt.

We wensen onze deelnemers aan de wedstrijden veel succes.

 

 

FIETSTOCHT (RABOFIETSTOCHT)

De fietstocht van dit jaar is gecombineerd met de Rabofietstocht. Deze wordt gehouden op 8 juni. Dit is om op deze manier ook weer inkomsten voor ons gilde te genereren, hoe meer mensen in naam van ons gilde meefietsen, hoe meer we ontvangen van de Rabobank. De start voor ons gilde is bij de sporthal aan de Amundsenstraat 1 in Valkenswaard waar elke deelnemer zijn of haar route en stempelkaart moet ophalen. Deze kaart moet voor 16.00 uur weer zijn ingeleverd. De start tijd i spas eind mei bekend dus die kan nu helaas nog niet worden gegeven. De route is ongeveer 30 km lang. Meer informatie kunt u eventueel vinden op internet bij www.rabobank fietstocht.nl

Ook moet nadrukkelijk worden gezegd: leden die niet meefietsen, kunnen zich toch vooraf aanmelden voor de barbecue die na afloop op het schietterrein wordt gehouden. Kosten barbecue € 7,50 p.p. te voldoen bij aanmelding.

Aanmelding vóór 1 juni i.v.m. de op te geven bestelling, bij meesterkok Harrie Wijnen, Ranonkelstraat 16, tel: (040)2017546. Aanvang van de barbecue zal omstreeks 17.00 uur zijn.

 

INTERGILDE KONING SCHIETEN

Vind dit jaar plaats in Dommelen op het schietterrein, op 23 juni.

Omdat het programma nog niet bekend is word u hierover nog  geïnformeerd.

 

Met vriendelijke Gildengroet,

De Overheid.

 

#==============#================#=================#==========

 

ANTWOORDSTROOK VOOR DEELNAME AAN DE KOFFIETAFEL TEERDAG OP 1 JUNI

Ondergetekende:

(naam)          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

(adres)          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

wenst met . . .  personen deel te nemen aan de koffietafel tijdens de teerdag.

 

 

.  .  .  .  .  .  . (handtekening) A.u.b. inleveren voor 25 mei a.s.

 

                          

 

 

#==============#================#=================#==========

ANTWOORDSTROOK VOOR DEELNAME AAN DE BARBECUE NA DE FIETSTOCHT OP 8 JUNI

Ondergetekende:

(naam)          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

(adres)          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

wenst met . . .  personen deel te nemen aan de barbecue na de fietstocht.

 

 

 

.  .  .  .  .  .  . (handtekening) A.u.b. inleveren voor 1 juni a.s.