SINT MARTINUS GILDE
VAN HET HEILIG SACRAMENT DOMMELEN


Secretariaat:

Telefoon:
E-mail:
Bergstraat 31
5551 AW Dommelen
06 47476373
info@sintmartinusgilde.nl

Gildenbroeders en Gildenzusters,

Onder de menu optie "Convocaties" worden de door de webmaster ontvangen convocaties geregistreerd.
Door in de linkerkolom op de datum van een convocatie te klikken wordt betreffende convocatie getoond.

De webmaster