Het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen bestaat sinds 20 februari 1623. De in 2011 vigerende organisatie is als volgt: Het gilde heeft een eigen schietterrein aan de Mgr Smetsstraat 46 te Dommelen. Het Bommel Partycentrum, eveneens in Dommelen, is al vele jaren het Gildehuis, en daarmee het thuishonk voor dit gilde.

  Dagelijkse overheid
 • Regerend deken: Theo van den Heuvel
 • Deken fiscaal: Wim Caris
 • Deken schrijver: Carel van Bommel
 • Hopman: Ben van Velthoven
 • Deken thesaurier: Harrie Wijnen
 • Vaandrig: Jack van Herk
  Overige overheidsleden:
 • Opperdeken: Wim Jansen
 • Koning: Mariëtte Mikkers
 • Koningsdeken: Theo v.d. Heuvel
 • Ere hopman: Wim Dekkers
 • Ere deken: Henk van der Steen
 • Ere deken: Gerrit Caris
 • Ouderling: Mevr. Bep de Krijger
 • Gilde heer: Jack van Beek


Er zijn circa 20 actieve leden en circa 50 rustende leden.
Vanaf 1 januari 2015 is de contributie voor leden boven de 16 jaar €35,00. Voor jeugdleden is dit €20,00 per jaar. Dit is besloten in de algemene ledenvergadering d.d. 17 januari 2014. De hoogte van deze contributie is voor 5 jaar vastgelegd.
Daarnaast is er een "Club van 50". Daartoe behoren personen die ieder jaar een financiële bijdrage van minimaal €50,= aan het gilde doneren. 
Onder menuoptie "statuten/hr" (statuten en huishoudelijk reglement) staat informatie over de organisatie, taakverdeling en activiteiten van het Sint Martinusgilde.

In 1955 is de stichting "Europese gemeenschap der Historische schuttersgilden" opgericht. 
De stichtingsacte is verleden te Eindhoven bij Notaris J. Lauwers op 25 juni 1955. Europa is ingedeeld in een aantal Regio's.
Nederland valt onder Regio-III en daaronder valt o.a. de NBFS, de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (opgericht in 1935).  Onderdeel daarvan is de Kring Kempenland.
Het Sint Martinus Gilde te Dommelen is aangesloten bij district-zuid van de Kring Kempenland. 
Meer informatie is te vinden in het door de NBFS uitgegeven Vademecum. Een handig boekje met veel informatie over activiteiten, secretariaatsadressen, commissies etc.